Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Konference kariérových a výchovných poradců28330<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako partner Zlínského kraje v&#160;projektu IKAP pořádá </strong><strong>ve dnech 5. – 7. 6. 2019 ve Zlíně</strong><strong> Dny řemesel.&#160;V rámci Dnů řemesel 2019 proběhne ve Zlíně dne 5. 6. 2019 konference pro kariérové/výchovné poradce. Hlavním tématem bude podpora dívek při studiu technických a přírodovědných oborů. Registrace je stále možná až do naplnění kapacity.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve středu 5. 6. 2019 proběhne&#160;Konference kariérových a výchovných poradců,&#160;jejímž ústředním tématem bude podpora technického a IT vzdělávání pro dívky, absolventky základních a středních škol.&#160;Se svými prezentacemi vystoupí&#160;zástupkyně&#160;Gender studies, o.&#160;p. s., Czechitas z. s., a prorektorka pro internacionalizaci z&#160;UTB Zlín. Nebudou chybět příspěvky zaměřené na praktické kariérové poradenství zástupců Regio – výzkumného a vývojového&#160;centra, z.&#160;ú.,&#160;&#160;psychologa&#160;Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín&#160;i&#160;pracovníka&#160;Informačního a poradenského střediska&#160;Úřadu práce ve&#160;Zlíně. Na&#160;konferenci&#160;budou&#160;zastoupeni&#160;významní&#160;zaměstnavatelé&#160;i&#160;vybrané střední školy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-10"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-10">PROGRAM</strong><br></p><strong>8&#58;00 – 9&#58;00 Prezence účastníků</strong><br>Občerstvení<br>&#160;<br><strong>9&#58;00 – 9&#58;10 Zahájení</strong><br>Bc. Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK<br>&#160;<br><strong>9&#58;10 – 9&#58;40 Genderové stereotypy ve vzdělávání</strong><br>Markéta Štěpánová, Gender Studies o.p.s.<br>&#160;<br><strong>9&#58;40 – 10&#58;10 Více žen v IT</strong><br>Iva Kožíková, Czechitas z.s.<br>&#160;<br><strong>10&#58;10 – 10&#58;40 Technické obory UTB vhodné pro dívky</strong><br>doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D<br>&#160;<br><strong>10&#58;40 – 11&#58;00 Aktuální dění v oblasti karierového poradenství ve Zlínském kraji</strong><br>Mgr. et Mgr. Jana Galová, MBA; Mgr. Věra Stojarová, specialistky Centra kariérového poradenství<br>&#160;<br><strong>11&#58;00 – 11&#58;10 Uplatnitelnost mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II</strong><br>Bc. Olga Šišková, specialista zaměstnanosti KHK ZK<br>&#160;<br><strong>11&#58;40 – 11&#58;50 Diskuse o zkušenostech a zájmu ke studiu technických a IT oborů</strong><br>Zdeněk Julina, moderátor<br>&#160;<br><strong>11&#58;50 – 12&#58;20 Přestávka – občerstvení</strong><br>&#160;<br><strong>12&#58;20 – 12&#58;50 Moderní pomůcky pro kariérové poradenství</strong><br>Ing. Renáta Václavková, Regio – výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.<br>&#160;<br><strong>12&#58;50 – 13&#58;20 Kariérové poradenství v praxi</strong><br>Mgr. Marek Hajžman, psycholog KPPP Zlín<br>&#160;<br><strong>13&#58;20 – 13&#58;50 IPS a služby kariérového poradenství ÚP</strong><br>Mgr. Josef Šrámek, ÚP Zlín<br>&#160;<br><strong>13&#58;50 – 14&#58;00 Diskuse ke zkušenostem s kariérovým poradenstvím</strong><br>Zdeněk Julina, moderátor<br>&#160;<br><strong>14&#58;00 – 14&#58;30 Přestávka – občerstvení</strong><br>&#160;<br><strong>14&#58;30 – 15&#58;20 Prezentace SŠ</strong><br>Možnosti motivace a podpory dívek ke studiu technických oborů zkušenosti vybraných SŠ Zlínského kraje<br><br><ul><li>SOŠ OCHRANY OSOB A MAJETKU, S.R.O. Zlín -&#160;Ing.&#160;Antonín Prokeš, zástupce ředitelky školy</li><li>SPŠ Polytechnická-COP Zlín -&#160;Ing. Jiří Charvát, ředitel</li><li>SŠ FILMOVÁ, MULTIMEDIÁLNÍ A POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ S.R.O. Zlín - Ing. Jana Klinkovská, mediální výchova</li><li>SŠ LETECKÁ S.R.O. Kunovice -&#160;Ivana Baná, odborný výcvik</li><li>SPŠ Otrokovice -&#160;Ing. Radomil Hanulík, zástupce pro PV</li></ul><strong>15&#58;20 – 15&#58;30 Diskuse Zdeněk Julina, moderátor</strong><br>&#160;<br><strong>15&#58;30 – 16&#58;10 Prezentace firem</strong><br>Možnosti uplatnění žen středoškolaček-vysokoškolaček u konkrétních zaměstnavatelů (představení konkrétních pracovních pozic, kompetence a nutné znalosti a dovednosti, srovnání průměrných mezd s administrativou)<br>&#160;<br><ul><li>Kovárna VIVA, Martin Lutonský, HR manažer</li><li>PROMENS, Lenka Galetková, HR manažerka<br></li><li>GENICZECH – M, Robert Havlík, výrobní ředitel</li><li>BARUM Otrokovice, Viktor Mechl, HR manažer<br></li></ul><strong>16&#58;10 – 16&#58;20 diskuse k prezentacím Zdeněk Julina, moderátor</strong><br>&#160;<br><strong>16&#58;20 – 16&#58;30 Ukončení akce</strong><br>&#160;<br><p style="text-align&#58;justify;">Zájemci&#160;o účast se mohou <strong>přihlašovat až do&#160;naplnění kapacity</strong>. Vyplněnou&#160;<a href="/sofia/vzdelavani/Documents/přihlášku.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;přihlášku</a>&#160;zasílejte na adresu&#160;<a href="mailto&#58;stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhne v&#160;areálu SVIT<strong> Den otevřených dveří</strong>.&#160; Své výrobní haly zpřístupní firmy Geniczech-M, spol. s&#160;r. o., Flow-Tech, s.&#160;r. o. a Kovárna VIVA, a.&#160;s.&#160;Vstup do firem bude pro účastníky zdarma. </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;pátek 7. 6. 2019 proběhnou ve firmách Geniczech-M, spol. s&#160;r. o., Flow-Tech, s.&#160;r.&#160;o. a Kovárna VIVA, a. s., Konform Plastic, s.&#160;r.&#160;o. a ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.&#160;s. <strong>exkurze žákyň a žáků</strong> zlínských základních škol. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Kontakt&#58; Mgr. Pavla Stachová, koordinátorka odborných aktivit projektu IKAP,&#160;<a href="mailto&#58;%20stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz&#160;</a><br><br></p><p><br></p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" /><br></p>7. 5. 2019 6:46:08Konference proběhne ve Zlíně dne 5. 6. 2019. Hlavním tématem bude podpora dívek při studiu technických a přírodovědných oborů. Registrace je stále možná až do naplnění kapacity.2019-06-04T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg23. 5. 2019 11:43:08http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Výzkum potvrdil, že 61 procent předškolních pedagogů je ohroženo syndromem vyhoření17759<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Celkem 867 učitelek a učitelů mateřských škol se zapojilo do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je riziko vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. Stres a další zátěž, která v&#160;delším horizontu přispívá k&#160;pocitu vyhoření se nevyhýbá ani mateřským školám a vyučující by proto měli mít o tomto riziku povědomí a především by měli být vybaveni dovednostmi, které jim umožní náročné situace zvládat.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Syndromem vyhoření neboli citovým a mentálním vyčerpáním způsobeným dlouhodobým stresem z&#160;práce je podle výzkumu, který realizovala Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř ohroženo 61 procent předškolních pedagogů. U těchto učitelů a učitelek je&#160;vysoké riziko, že dojde k&#160;plnému rozvinutí syndromu vyhoření, a proto by jim měla být věnována zvýšená pozornost ze strany vedení škol a poradenských služeb. Téměř pětina pedagogů vykazuje střední až závažné projevy vyhoření, což znamená, že je u nich syndrom vyhoření již rozvinut a byla by vhodná individuální odborná pomoc. Pouze u 21 procent pedagogů nebyly zaznamenány žádné projevy syndromu vyhoření.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Pocit vyhoření je stále poměrně tabuizován, učitelky a učitelé jej cítí jako své selhání a nechtějí o něm mluvit, což je jen dalším krokem k&#160;plnému rozvoji tohoto syndromu,&quot;</em> komentuje výsledky výzkumu Miluše Vondráková, vedoucí metodičkou pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. </p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;výsledků výzkumu je patrné, že je nutné se v&#160;maximální míře zaměřit na prevenci, která spočívá především ve zvládání takzvaných copingových strategiích. Jde o strategie zvládání zátěže, které se dělí na pozitivní a negativní. Výzkum prokázal, že čím více učitelky a učitelé používají pozitivní coping, tím méně trpí pocitem vyhoření, a naopak, čím více využívají negativní coping, tím častěji se u nich projevy vyhoření objeví. <em>„Důležité je proto podpořit vyučující v&#160;rozšiřování pozitivních a odmítání negativních strategií, a to nejlépe prostřednictvím kurzů nácvikového charakteru,&quot;</em> uvádí doc. Irena Smetáčková, vedoucí Katedry pychologie PedF UK. Zároveň dodává, že pedagogové, kteří se zapojili do výzkumu popisovali nejsilnější projevy syndromu vyhoření ve fyzické oblasti, naopak nejslabší v&#160;emocionální oblasti, což lze považovat za poměrně pozitivní zprávu, protože emocionální vyčerpání má nejhorší dopady na pedagogické vztahy k&#160;dětem, jejich rodičům i kolegům.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Výzkum také odhalil další souvislosti, například, že syndromem vyhoření je více ohrožena skupina respondentů, která pečuje o vlastní děti a bydlí s&#160;nimi ve společné domácnosti. Ukázalo se třeba i to, že vyučující zatěžuje práce s dvouletými dětmi více, než práce s dětmi s výraznějším mentálním opožděním či s dětmi s&#160;odlišným mateřským jazykem,&quot; </em>říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci výzkumu odpovídali učitelky a učitelé na série otázek, které se mimo jiné týkaly náročných pracovních podmínek, například co dělají v&#160;obtížných situacích nebo zda se cítí dlouhodobě v&#160;pracovním stresu. <em>„Základem úspěchu je znalost tohoto rizika a osvojení si pozitivních strategií zvládání stresu, protože je hlavním důvodem rozvoje tohoto syndromu a ve školním prostředí se mu nelze vyhnout,&quot;</em> dodala doc. Smetáčková.</p><p style="text-align&#58;justify;">Výsledky svědčí o tom, že stres je v&#160;učitelství významné téma a měly by být ze strany zodpovědných institucí a vedení škol vyvíjeny kroky k&#160;posilování učitelské schopnosti zvládat stresové zátěže.<strong> </strong>Na základě tohoto výzkumu připravila EDUkační LABoratoř ve spolupráci s&#160;KPS PedF UK nový akreditovaný vzdělávací program v&#160;rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), který je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj a problematiku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. </p><p style="text-align&#58;justify;">Výzkumná zpráva dostupná na <a href="http&#58;//www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni" target="_blank">www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni</a>. </p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>O neziskové </strong></span><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>organizaci </strong></span><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>EDUkační LABoratoř&#58;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky a věnuje se popularizaci učitelského povolání. Pedagogům nabízíme akreditované vzdělávací kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na <a href="http&#58;//www.edukacnilaborator.cz/" target="_blank">www.edukacnilaborator.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pro více informací kontaktujte&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Michal Orság, ředitel EDUkační LABoratoř</p><p style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58; <a href="mailto&#58;morsag@edukacnilaborator.cz">morsag@edukacnilaborator.cz</a>, tel.&#58; 728&#160;813 261 </p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci</p><p style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58; <a href="mailto&#58;mvondrakova@edukacnilaborator.cz">mvondrakova@edukacnilaborator.cz</a>, tel.&#58; 727&#160;945&#160;780<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/Documents/Infografika-Vyzkum-syndromu-vyhoreni-u-predskolnich-pedagogu.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Infografika-Vyzkum-syndromu-vyhoreni-u-predskolnich-pedagogu.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni" target="_blank">Edukační laboratoř</a><br></p>23. 5. 2019 12:37:31Celkem 867 učitelek a učitelů mateřských škol se zapojilo do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je riziko vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. 2019-05-22T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Malirka.jpg23. 5. 2019 12:42:45http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEDUkační LABoratoř
Ministerstvo zjišťovalo stav učitelů v regionálním školství36282<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na začátku&#160;roku 2019 mimořádné šetření ke stavu učitelského sboru v&#160;regionálním školství, konkrétně ve všech&#160;mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Základním smyslem celého šetření bylo získat údaje nezbytné pro vzdělávací politiku, s&#160;ohledem na tato&#160;reálná data nastavit vhodná opatření a ve výsledku pak efektivně řídit vzdělávací soustavu a systém v&#160;této oblasti.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Výsledky šetření ukázaly, že průměrný věk učitelů v regionálním školství, kde jich pracuje téměř&#160;&#160;150,6 tisíc (odpovídá 135,3 tisícům úvazků), je poměrně vysoký a dosahuje 47,2 let – minima&#160;u mateřských škol (45,4 let), maxima u vyšších odborných škol (50,2 let). Rozdíly jsou přirozeně mezi jednotlivými kraji – nejmladší jsou v&#160;průměru učitelé Jihomoravského kraje (46,6 let), nejstarší Karlovarského kraje (48,7 let). Výsledky umožňují analyzovat věkovou strukturu rovněž podle jednotlivých předmětů, vysoký věk charakterizuje například učitele fyziky, ti na středních školách mají průměrný věk 51,0 let – i zde jsou přirozeně rozdíly mezi jednotlivými kraji, nejnižší je u fyzikářů v&#160;Jihomoravském kraji (48,6 let), nejvyšší na Vysočině (54,0 let).<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Mimořádné šetření rovněž ukázalo, že na muže připadá pouze 19,2 % úvazků. Zastoupení mužů narůstá s vyššími úrovněmi vzdělávacího systému, a to od 0,7 % v&#160;mateřských školách na 39,7 % ve středních školách. Jistou převahu mužů je však možné vysledovat u&#160;některých předmětů (např. informatika na&#160;2. stupni základních škol nebo fyzika na středních školách).<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Šetření rovněž ukázalo, že 4,7 % úvazků je spojeno s&#160;učiteli bez pedagogického vzdělání. Situace je složitá zejména v&#160;Praze (9,1 %), Středočeském kraji (8,4&#160;%), Karlovarském kraji (8,0 %) a Ústeckém kraji (6,6 %), naopak relativně nižší hodnoty vykazují ve Zlínském kraji (1,8 %) a Moravskoslezském kraji (2,1&#160;%). Obdobné je to pak v&#160;oblasti splnění požadavků na kvalifikaci podle zákona o&#160;pedagogických pracovnících. Bez této kvalifikace je sice v&#160;celorepublikovém průměru 6,6 % úvazků učitelů, ale například v&#160;Karlovarském kraji se jedná o 12,5 %, ve Středočeském kraji o 12,0 % a v&#160;Praze o 10,4 %. Na druhé straně je zde Zlínský kraj s&#160;2,8 % úvazků učitelů bez kvalifikace.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Rozdílný je v&#160;jednotlivých krajích i podíl aprobované výuky. Ačkoli v&#160;celorepublikovém průměru probíhá výuka aprobovaně v 82,2 % případů, v&#160;případě Karlovarského kraje je to jen 72,1 %. Naopak nejvyšší hodnotu dosahují ve Zlínském kraji, kde se jedná o 87,2 % vyučovacích hodin.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělávací soustavu charakterizují i nižší podíly začínajících učitelů, nejvyšší hodnotu nalézáme v&#160;Jihomoravském kraji (4,5 %), nejnižší v Karlovarském kraji (2,1 %). Průměr za celou republiku pak odpovídá 3,7 %.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Z údajů předávaných školami dále vyplynula velká poptávka po nových učitelích. Ta se týká především velkých oblastí výuky (učitelé v mateřské škole, učitelé na 1. stupni základní školy), a současně matematiky, anglického jazyka, českého jazyka a literatury, fyziky, předmětů v oblasti skupiny oborů Strojírenství a strojírenská výroba a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Celkem byl vykázán v součtu požadavek na pokrytí téměř 277,0 tisíc hodin přímé pedagogické činnosti (9,0 % z&#160;celkové výše přímé pedagogické činnosti zajišťované aktuálními učiteli). Problém představuje přirozeně dostupnost (vhodných) kandidátů na trhu práce.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50371/" target="_blank">Celá zpráva z mimořádného šetření</a>.<br></div><p>Vyjádření ministra Roberta Plagy ve zvuku je k dispozici&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50372_1_1/" target="_blank">ZDE</a>.</p><p>Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-zjistovalo-stav-ucitelu-v-regionalnim-skolstvi?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>22. 5. 2019 6:06:51​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na začátku roku 2019 mimořádné šetření ke stavu učitelského sboru v regionálním školství, konkrétně ve všech mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. 2019-05-21T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg22. 5. 2019 6:11:19http://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště oslavila Mezinárodní den sester51627<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mezinárodní den ošetřovatelství (Mezinárodní den sester), který se slaví 12. května, je připomínkou narození Florence Nightingale (12.&#160;května 1820 – 13.&#160;srpna 1910). Jejím největším úspěchem bylo povznesení ošetřovatelství na respektované povolání, zvláště u žen. Její prozíravé reformy ovlivnily podstatu moderní zdravotní péče a její spisy doposud slouží jako zdroje informací.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Pro žáky 1. a 2. ročníků oboru Zdravotnický asistent a učitelky odborných zdravotnických předmětů v&#160;této souvislosti uspořádala SŠPHZ Uherské Hradiště seminář. Mgr. Petra Voráčová si pro žáky připravila shrnutí významných počinů významné historické osobnosti a jejich význam pro dnešní ošetřovatelství. &#160;Dále byli přizváni hosté z&#160;Uherskohradišťské nemocnice a. s.&#160;Ta si každoročně vybírá téma, kterému se v&#160;průběhu dvanácti měsíců zvýšeně věnuje. Letos padla volba na ženu – od toho tedy „Rok ženy&quot;. Na semináři vystoupila vedoucí staniční sestra Porodnicko-gynekologického oddělení UHN Eva Šilerová, která žáky a žákyně&#160;komplexně informovala o zaměření, organizaci práce, spektru výkonů oddělení a nabídce odborných ambulancí. Na závěr semináře MUDr. Martina Píšťková, zástupkyně primáře PGO, zdůraznila nutnost prevence onkologických onemocnění. &#160;Její sdělení bylo zaměřeno zejména na prevenci rakoviny prsou, předně u mladých lidí. Žáci a žákyně&#160;si také mohli na silikonovém modelu reálně natrénovat preventivní samovyšetření. Mimo domovských žáků se semináře zúčastnily i studentky ze Střední zdravotnické školy Skalica. Ty školu navštívily v&#160;rámci týdenního výměnného vzdělávacího a poznávacího pobytu Staying Alive realizovaného pod hlavičkou evropského dotačního programu Erasmus+.</p><p style="text-align&#58;justify;">Mezinárodní den ošetřovatelství je příležitostí k&#160;poděkování těm, kteří se dokáží starat o druhé. Jde o všechny pracovníky ošetřovatelských týmů - zdravotní sestry, zdravotnické asistenty, ošetřovatele, &#160;sanitáře, bez nichž by to nešlo. Všichni si zaslouží ocenění za jejich krásnou a náročnou práci.</p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/01_MDS.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;325px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/02_MDS.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;327px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/03_MDS.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;673px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/04_MDS.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;594px;" /><br></p>22. 5. 2019 11:47:36Mezinárodní den ošetřovatelství (Mezinárodní den sester), který se slaví 12. května, je připomínkou narození Florence Nightingale (12. května 1820 – 13. srpna 1910). Jejím největším úspěchem bylo povznesení ošetřovatelství na respektované povolání, zvláště u žen. Její prozíravé reformy ovlivnily podstatu moderní zdravotní péče a její spisy doposud slouží jako zdroje informací.2019-05-21T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/04_MDS.jpg22. 5. 2019 13:17:44http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPavlína Juráková
Ředitelé a ředitelky se sešli na krajském workshopu k akčnímu plánování53652<div style="text-align&#58;justify;"><strong>V úterý 21. května se v novém přednáškovém sále Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskutečnil workshop pro ředitele/zástupce škol. Setkání bylo součástí projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, zúčastnili se jej i zástupci Národního ústavu pro vzdělávání a další hosté.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Téměř sedmdesátka&#160;účastníků se sešla&#160;na workshopu, jehož cílem bylo seznámit zástupce škol s výsledky analýzy úrovně vzdělávání&#160;v kraji,&#160;s procesem evaluace&#160;Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání I (KAP I) a přípravy&#160;<span style="text-align&#58;justify;">Krajského a</span><span style="text-align&#58;justify;">kčního plánu rozvoje vzdělávání II&#160;</span>(KAP II) .&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zástupci/zástupkyně ze škol byli členy realizačního týmu seznámeni s novinkami v projektu KAP a IKAP, koncepcí přípravy KAP II, jednotlivými kroky při jeho přípravě, výsledky&#160;analýzy potřeb škol&#160;z národní i regionální úrovně. Stěžejní část setkání tvořila prezentace Martina Úlovce z Národního ústavu pro vzdělávání, kterou představila jeho kolegyně Daniela Chamoutová. Účastníky detailně seznámila s výsledky dotazníkového šetření na středních a vyšších odborných školách. V programu vystoupila&#160;také Martina Němcová&#160;z Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje s informacemi&#160;k novému nástroji Quo Vadis, který dokáže předvídat&#160;riziko&#160;předčasných odchodů žáků&#160;ze vzdělávání.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div style="text-align&#58;justify;">V závěru programu se uskutečnilo online spojení s Karlem Klatovským, který upozornil ředitele na výhody&#160;krajské smlouvy se společností&#160;Microsoft a novinky v oblasti bezpečnosti ICT a ochrany&#160;dat. V návaznosti&#160;Šárka Vojkůvková a Tomáš Zimáček představili&#160;podrobnosti projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti&#160;ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem. ​</div></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Prezentace ke stažení&#58;<br></h2><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Aktuality%20z%20KAP%20a%20IKAP.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Aktuality z KAP a IKAP.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Analýza%20potřeb%20v%20území.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Analýza potřeb v území.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/P-KAP%20-%20Výsledky%20analýzy%20potřeb%20ve%20Zlínském%20kraji.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>P-KAP - Výsledky analýzy potřeb ve Zlínském kraji.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Jak%20na%20špatný%20prospěch%20a%20riziko%20předčasného%20odchodu%20ze%20školy.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Jak na špatný prospěch a riziko předčasného odchodu ze školy.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Prezentace_PO_porada%20ředSŠ.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong>&#160;</strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Prezentace_PO_porada%20ředSŠ.pdf" style="font-size&#58;14px;"><strong>Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných ZK.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_se_sesli_na_krajskem_workshopu_k_akcnimu_planovani/20190521_111801.jpg" alt="20190521_111801.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;478px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_se_sesli_na_krajskem_workshopu_k_akcnimu_planovani/20190521_111715.jpg" alt="20190521_111715.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;478px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_se_sesli_na_krajskem_workshopu_k_akcnimu_planovani/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>22. 5. 2019 18:03:49V úterý 21. května se v novém přednáškovém sále Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskutečnil workshop pro ředitele/zástupce škol. Setkání bylo součástí projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, zúčastnili se jej i zástupci Národního ústavu pro vzdělávání a další hosté.2019-05-21T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/KAP%20workshop%20perex.jpg23. 5. 2019 9:15:26http://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
V Uherském Brodě byli oceněni úspěšní žáci stavebních řemeslných oborů36298<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Výsledky 17. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje byly vyhlášeny při slavnostním večeru konaném 16. května v&#160;uherskobrodském Domě kultury. Porota, v&#160;níž figurovali zástupci krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a také odborní poradci z&#160;řad architektů a vedení Zlínského kraje, posuzovala celkem 48 staveb realizovaných a dokončených stavebními firmami Zlínského kraje v&#160;roce 2018, a to nejen na území regionu. Záštitu i letos převzal hejtman Jiří Čunek, který také udělil Cenu hejtmana Zlínského kraje.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Během večera vyznamenali představitelé Zlínského kraje také pět žáků stavebních řemeslných oborů, kteří uspěli v&#160;celostátních či mezinárodních odborných soutěžích v roce 2018.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ocenění si odnesli&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>David Šimek</strong>&#160;ze <strong>Středního odborného učiliště Uherský Brod</strong>. Za úspěchy v&#160;celostátní soutěži v&#160;oboru Instalatér získal finanční odměnu ve výši 3000 korun.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>David Šejnoha&#160;a&#160;Marek Kokeš</strong>&#160;ze<strong> Střední průmyslová školy stavební Valašské Meziříčí.</strong> V&#160;mezinárodní soutěži Knauf Junior Trophy 2018 ve svém oboru Montér suchých staveb úspěšně reprezentovali Zlínský kraj a oba získali odměnu 2000 korun.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Petr Jahoda&#160;a&#160;Ondřej Klíger&#160;</strong>ze <strong>Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město</strong>, zvítězili v&#160;rámci svého oboru Truhlář v&#160;mezinárodní soutěži SUSO a oba byli odměněni částkou 1&#160;500 korun.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Studentská práce roku</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">1. místo&#160; &#160; &#160; &#160; Petr Dřímal / SPŠ Zlín</div><div style="text-align&#58;justify;">2. místo &#160; &#160; &#160; &#160; David Bradáč / SPŠ Zlín<br></div><div style="text-align&#58;justify;">3. místo&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Michal Drábik / SPŠS Valašské Meziříčí</div><p><br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/v-uherskem-brode-byly-vyhlaseny-nejlepsi-stavby-zlinskeho-kraje-a-oceneni-uspesni-zaci-stavebnich-remeslnych-oboru-aktuality-15582.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p><p>Foto&#58; Elen Sladká<br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/informaceosms/PublishingImages/Oceneni_ucnu_01.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;549px;" /><br></p>20. 5. 2019 5:36:01​Výsledky 17. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje byly vyhlášeny při slavnostním večeru konaném 16. května v uherskobrodském Domě kultury. Během večera bylo oceněno také pět žáků stavebních řemeslných oborů, kteří uspěli v celostátních či mezinárodních odborných soutěžích v roce 2018. 2019-05-19T22:00:00Z/management/informaceosms/PublishingImages/Oceneni_ucnu_01.jpg22. 5. 2019 4:48:08http://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Jubilejní ročník celorepublikové soutěže Sladké opojení51637<p style="text-align&#58;justify;"><strong>15. května se do Kroměříže sjeli již po patnácté účastníci celostátní soutěže odborných učilišť v cukrářských dovednostech, aby předvedli, čemu se naučili.&#160; Letošní téma znělo&quot; Tak jde čas…&quot;.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Šest dvojic dostalo za úkol v&#160;časovém limitu nazdobit atrapu slavnostního výrobku libovolného tvaru a zhotovit 4 kusy modelovaných ozdob, Součástí soutěže byla nejen vlastní výroba, ale posléze i aranžmá z vlastních dekoračních pomůcek a závěrečná prezentace ve společenském sále školy. </p><p style="text-align&#58;justify;">Komise složená z&#160;odborníků sledovala po celou dobu práci všech zúčastněných. Hodnotil se především celkový vzhled, provedení a pracnost výrobků, ale i nápaditost, způsob prezentace nebo hygiena při práci. </p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžící pracovali s&#160;maximálním úsilím a profesní zručností. Zadané téma bylo zpracováváno nejrůznějšími způsoby – jako čtvero ročních období, vývoj telefonů, kniha lidského života s jednotlivými životními etapami, ale také třeba vtipné zachycení času v podobě dětských botiček měnících se v elegantní dámské lodičky, kterými zaujalo porotu domácí družstvo.</p><p style="text-align&#58;justify;">Porotkyně ocenily jako nejvýraznější a nejlépe propracovaný výrobek děvčat ze SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví &#160;Bzenec, druhé místo obsadila dívčí dvojice z&#160;OU a PrŠ Mohelnice a na dalších stupních vítězů stanuli chlapci z&#160;pořádající školy Miloslav Kubiena a Pavel Zbořil.</p><p style="text-align&#58;justify;">Při slavnostním vyhlášení výsledků obdrželi všichni soutěžící věcné dary, diplomy a první tři družstva také vítězné poháry. Soutěž se konala pod záštitou MŠMT ČR.</p><p style="text-align&#58;justify;"><b>Zúčastněné školy&#58;</b></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec</li><li>OU Cvrčovice</li><li>OU a PrŠ Hlučín</li><li>OU a PrŠ Mohlenice</li><li>SŠ prof. Z. Matějčka Ostrava-Poruba</li><li>&#160;SŠHS Kroměříž</li></ul><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_0230.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;444px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_0330.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;444px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_0429.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;372px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_0435.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p>20. 5. 2019 5:57:4415. května se do Kroměříže sjeli již po patnácté účastníci celostátní soutěže odborných učilišť v cukrářských dovednostech, aby předvedli, čemu se naučili. Letošní téma znělo" Tak jde čas…". 2019-05-19T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_0330.JPG20. 5. 2019 9:25:36http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLenka Krybusová
Řemeslo má zlaté dno51640<div style="text-align&#58;justify;"><strong>„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO&quot;&#160;pod tímto názvem se ve čtvrtek 16. 5. 2019 konal na Středním odborném učilišti Uherský Brod již 7.ročník zábavně propagační hry pro žáky základních škol. Akce, která si klade za cíl popularizaci řemeslných oborů &#160;se zúčastnilo téměř 300 žáků &#160;z&#160;Uherského Brodu a okolí.</strong></div><br><p style="text-align&#58;justify;">Pod odborným vedením si žáci ověřili &#160;vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s&#160;daným oborem. Vyzkoušeli techniku šablonování u malířů, zdobení perníčků u pekařů,&#160; pokládali nám&#160; podlahu, poznávali nářadí a přemýšleli nad hlavolamem u opravářů zemědělských strojů. Automechanici si poměřili svoji zručnost a rychlost při šroubování aku vrtačkou, &#160;zahradníci pletli z&#160;pedigu a tesaři vzali do ruky kladívko&#160; a bavili se zatloukáním hřebíků a výrobou podlážek. U zedníků a&#160; instalatérů si lámali hlavu nad stavebnicemi, puzzlem a instalatérskými trubkami. Naši chovatelé si připravili test z poznávání psích ras, psí signály dle obrázků a se svými pejsky nám předvedli praktickou ukázku jejich výcviku. </p><p style="text-align&#58;justify;">Svůj řemeslný um si spolu s&#160;dětmi vyzkoušel také náš vzácný host, radní Zlínského kraje pan Miroslav Kašný a my všichni jsme tleskali jeho zručnosti – podlahu položil lépe, než leckterý vyučený podlahář.</p><p style="text-align&#58;justify;">Věřím, že tento den byl poučný nejen pro žáky, kteří se chtějí zaměřit na praktické učební obory, ale i pro ty, kteří míří na ekonomky, gymnázia……, protože ve výsledku není&#160; až tak důležité, jakou profesi děláš, ale jak dobře ji děláš!</p><p style="text-align&#58;justify;">Všechny organizátory tohoto zábavně-naučného dopoledne velmi potěšilo, že se na našich základkách stále ještě najde dost zručných žáků, kteří snad v&#160;budoucnu potvrdí, že „Řemeslo má, stále ještě, zlaté dno&quot;!<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/_DSC0015.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/_DSC0036.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></p><p><br></p>17. 5. 2019 13:12:29„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO" pod tímto názvem se ve čtvrtek 16. 5. 2019 konal na Středním odborném učilišti Uherský Brod již 7.ročník zábavně propagační hry pro žáky základních škol. Akce, která si klade za cíl popularizaci řemeslných oborů se zúčastnilo téměř 300 žáků z Uherského Brodu a okolí.2019-05-16T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/_DSC0092.JPG17. 5. 2019 14:13:43http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová