Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018 64392<p>​Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018 je ke stažení v souboru níže.</p><p><br></p><p><a href="/management/omsrlz/koncepce/Documents/VZ%202017-2018.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> VZ 2017-2018.pdf</a><br></p>26. 3. 2019 8:52:28Zlínský kraj předkládá veřejnosti Výroční zprávu o vzdělávací soustavě ZK za uplynulý školní rok. Výroční zprávu vzala na vědomí Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 25. 3. 2019.2019-03-25T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg26. 3. 2019 8:59:03https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Ocenění žáků Zlínského kraje 201965387<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na Ocenění žáků Zlínského kraje 2019.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ocenění je určeno žákům středních škol, žákům 2. stupně základních škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří dosáhli v&#160;období od dubna 2018 do dubna 2019 mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Uzávěrka návrhů je ve&#160;čtvrtek 18. dubna 2019 do 15&#58;00 hodin</strong><strong>.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Návrhy se předkládají na nominačním formuláři včetně povinné přílohy (zdůvodnění návrhu).</p><p style="text-align&#58;justify;">Bližší informace obsahuje výzva k&#160;předkládání návrhů a nominační formulář - viz přílohy.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/Výzva%20k%20předkládání%20návrhů.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Výzva k předkládání návrhů.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/Nominační%20formulář.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />Nominační formulář.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/Informace%20o%20zpracování%20osobních%20údajů%20subjektu%20údajů.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>26. 3. 2019 10:32:08Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na Ocenění žáků Zlínského kraje 2019.2019-03-25T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/girl.jpg26. 3. 2019 11:24:22https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela Došlová
Baristický kurz65396<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ve dnech 20. a 21. března 2019 se uskutečnil na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách kurz Baristiky, který byl určen pro další profesní vzdělávání studentů oboru Kuchař-číšník, který má ve&#160;škole dlouholetou tradici.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dvoudenní Baristický kurz pod vedením baristy a manažera Patrika Macka byl rozdělen do dvou částí. První den se žáci a žákyně&#160;věnovali teoretické části přípravy kávy, skladbě nápojů Espresso a osvojovali si znalosti špičkové technologie, vybavení, surovin a pomůcek nezbytných k&#160;výrobě kávy.</p><p style="text-align&#58;justify;">Druhý den kurzu si vyzkoušeli přípravu různých druhů káv. Například šlehání kávy a mléka, jeho zpracování a nechyběl ani čas na dotazy a diskuzi. Pomyslnou třešničkou na dortu byla výroba kávy Latte Aret, kdy se příprava kávy stává uměním. Studenti a studentky&#160;při malování s&#160;vyšlehaným mlékem, kdy dochází k&#160;propojení s&#160;kávou, vytvářeli na hladině kávy různé obrazce a tvary.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kurz byl ukončený osvědčením o absolvování kurzu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Poděkování patří panu baristovi Patriku Mackovi za trpělivost, ochotu, předávání zkušeností, vědomostí a za dny provoněné kávou Trobica.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Barista1.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Barista3.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Barista2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Barista4.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p>26. 3. 2019 11:44:27Ve dnech 20. a 21. března 2019 se uskutečnil na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách kurz Baristiky, který byl určen pro další profesní vzdělávání studentů oboru Kuchař-číšník, který má ve škole dlouholetou tradici.2019-03-25T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Barista2.JPG26. 3. 2019 11:54:20https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováKolektiv SOU VK
Dny pracovních činností v OU Kelč67506<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborné učiliště v&#160;Kelči poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v&#160;tříletých učebních oborech a v&#160;jednom dvouletém. Škola si je vědoma obtíží, kterým čelí tito žáci, s&#160;deficity nejen v kognitivní, ale i motorické či zdravotní oblasti, při výběru vzdělávacího programu, a proto pro ně každoročně připravuje stále více oblíbené Dny pracovních činností.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Během nich mohou žáci poznat specifika jednotlivých učebních oborů. Aktivita vychází z&#160;potřeb výchovných poradců ZŠ, samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodin. </p><p style="text-align&#58;justify;">Školu velmi potěšilo, když si významu těchto činností pro volbu další profesní orientace žáků povšiml i NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Více se dočtete v článku na webových stránkách&#160;<a href="http&#58;//www.nuv.cz/p-kap/dny-pracovnich-cinnosti" target="_blank" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;">http&#58;//www.nuv.cz/p-kap/dny-pracovnich-cinnosti</a>.<br></p><p>Foto&#58; NUV<br></p>22. 3. 2019 12:09:58Odborné učiliště v Kelči poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v tříletých učebních oborech a v jednom dvouletém. Škola si je vědoma obtíží, kterým čelí tito žáci, s deficity nejen v kognitivní, ale i motorické či zdravotní oblasti, při výběru vzdělávacího programu, a proto pro ně každoročně připravuje stále více oblíbené Dny pracovních činností. 2019-03-21T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/OU_Kelc.jpg22. 3. 2019 12:22:54https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJaroslava Orlová
Pozvánka na výstavu o vzdělávání autistických dětí67460<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výstavu pořádá Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Univerzitní asistenti se tvůrčím způsobem zapojili do realizace výstavy&#58; MgA. Daniel Krcha natočil filmový dokument o škole a Ing. arch. Kamil Koláček navrhl instalaci výstavy a graficky zpracoval její propagační tiskoviny a výstavní panely. </p><p style="text-align&#58;justify;">Myšlenka zrealizovat výstavu o výchově a vzdělávání žáků s postižením autistického spektra (PAS) se na Základní škole, Mateřské škole a Praktické škole Vsetín zrodila na konci roku 2017. V té době již rok probíhala práce na časosběrném fotografickém dokumentu asistenta školy Jaroslava Staňka, který citlivým okem fotografa zachycoval školní život šesti žáků autistické třídy. Pedagožka této speciální třídy Mgr. Jitka Orságová se ujala edukační stránky výstavy. Ve spolupráci s dalšími svými kolegy pro výstavu připravila nejen textové informační panely, ale i didaktické pomůcky a náplň tzv. aktivizujících koutků, které do výstavy vnášejí interaktivní rozměr.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem autorů a realizátorů výstavy je poskytnout pravdivý pohled na vzdělávání autistických žáků a přispět tak k nápravě obecně zkresleného povědomí o autismu.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/pozvánka%20výstava%20(pro%20internet).jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p>20. 3. 2019 11:13:22Výstavu pořádá Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 2019-03-19T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/PAS.PNG20. 3. 2019 11:20:25https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováRoman Třetina
Kalendář soutěží 2018/2019992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehledy jsou průběžně aktualizovány. </p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20předmětových%20a%20uměleckých%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář předmětových a uměleckých soutěží 2018-2019.xlsx</a><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20sportovních%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář sportovních soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2019-03-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg25. 3. 2019 9:01:38https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Jírovcová alej u kapličky v Pohořelicích byla vyhlášena Alejí Zlínského kraje 201867204<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žáci a žákyně&#160;třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868 pracují v&#160;letošním roce na projektu „Po Šternberské stezce&quot;. Navázali tak na své předešlé projekty z&#160;minulých let. Objevují regionální historii i krásnou přírodu. V&#160;současné době se hodně staví, žáci třídy IV. B se v&#160;rámci svého projektu rozhodli upozornit na možnost vybudování turistické stezky, která by mohla být cílem turistických vycházek nejen turistů, ale i rodin s&#160;dětmi.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Na stezce se nachází všechny ekosystémy, kde lze pozorovat místní faunu a flóru. Žáci <span style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">a žákyně&#160;</span>zpracovali i malého průvodce stezkou, který by mohl vyjít tiskem. Prezentovali svůj projekt pro členy Klubu českých turistů na jejich výroční schůzi na Jižních Svazích, seznámili s&#160;ním i seniory v&#160;obci Oldřichovice, klienty ve Stacionáři Hvězda v&#160;Malenovicích. První část projektu byla prezentována také na Dětské vědecké konferenci v&#160;Uherském Hradišti. </p><p style="text-align&#58;justify;">Celá stezka má 14 zastavení&#160; u významných historických objektů. V&#160;minulosti k&#160;těm nejdůležitějším patřily zámek, kostel a park v&#160;obci Pohořelice. Žáci třídy IV. B vysadili se souhlasem obce Pohořelice před místním zámkem lípu k&#160;výročí 100 let vzniku republiky. Nominovali také jednu z&#160;alejí v&#160;parku v&#160;Pohořelicích do kampaně <strong>alej roku 2018</strong>, kterou vyhlašuje ARNIKA, nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Jejím cílem je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Celkem bylo nominováno 92 alejí. V&#160;celkovém pořadí získala jírovcová alej u kapličky v&#160;Pohořelicích 12 místo se 163 hlasy. Proběhla také soutěž krajů ČR. Za Zlínský kraj získala nominovaná alej 1. místo. Celkové pořadí si můžete prohlédnout v&#160;odkazu&#58; <a href="https&#58;//alejroku.cz/2018/vysledky-2018?utm_source=newsletter_848&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=ar2018-1" target="_blank">https&#58;//alejroku.cz/2018/vysledky-2018?utm_source=newsletter_848&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=ar2018-1</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování. </p><p style="text-align&#58;justify;">Z české krajiny mizí aleje a stromořadí, které jsou naším historickým dědictvím i účinnou ochranou před extrémními teplotami. V sedmi krajích loni opět výrazně převažovalo kácení. Vyplývá to ze statistik, které Arnika každoročně sestavuje. A Zlínský kraj patří bohužel také do této smutné statistiky. </p><p style="text-align&#58;justify;">Do konce školního roku čekají v&#160;rámci práce na projektu žáky <span style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">a žákyně&#160;</span>IV. B ještě další aktivity. Mezi ty nejzajímavější bude určitě patřit návštěva zámku Diany Šternberkové v&#160;Častolovicích. Další aktivity se budou týkat Dne Země. Určitě se o další aktivity podělíme s&#160;veřejností. Už teď si přejeme, aby naše „Šternberská stezka&quot; nezůstala jen na papíře. Byla by škoda, kdyby regionální historii a krásnou přírodu nepoznali další generace. Poslední majitelé na ni zanechali výrazné stopy a určitě si zaslouží, aby po nich stezka nesla alespoň své jméno.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P1000330.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;293px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Klub%20ČT%20(1).JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;293px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P1000323.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;520px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P1000324.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;520px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Infografika-Aleje-2018.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;600px;height&#58;1575px;" /><br></p>19. 3. 2019 11:47:41Žáci a žákyně třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868 pracují v letošním roce na projektu „Po Šternberské stezce". Navázali tak na své předešlé projekty z minulých let. Objevují regionální historii i krásnou přírodu. V současné době se hodně staví, žáci třídy IV. B se v rámci svého projektu rozhodli upozornit na možnost vybudování turistické stezky, která by mohla být cílem turistických vycházek nejen turistů, ale i rodin s dětmi. 2019-03-18T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P1000330.JPG19. 3. 2019 13:32:06https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLibuše Přílučíková
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - Prodlouženo67270<p><strong>Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je&#160;posunutý na září 2019 -&#160;září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.<span aria-hidden="true"><br></span></strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p><strong><font face="Thread-00001b84-Id-0000000f"></font></strong></p><p><strong><font face="Thread-00001b84-Id-0000000f"></font></strong></p><p></p><p><font face="Thread-00001b84-Id-00000003">Další informace jsou k nalezení v přiloženém dokumentu&#58;</font></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-EVVO/Nabídka%20specializační%20studium_kurz%20III_září%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Nabídka specializační studium_kurz III_září 2019.pdf</a></p><p></p><p></p><p></p>14. 1. 2019 12:05:30Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je posunutý na září 2019 - září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.2019-03-18T23:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/images/118983160.jpg19. 3. 2019 8:01:29https://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Koutná