Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064717 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k&#160;veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v&#160;roce 2016.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do <strong>30. 9. 2019</strong>. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k&#160;dalšímu připomínkování. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Věříme, že tato forma otevřené diskuse s&#160;širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v&#160;našem kraji, bude to jenom ku&#160;prospěchu nás všech. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</p><p class="MsoNormal"><span>Ve Zlíně 2. 9. 2019<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx</a></p><p class="MsoNormal"><br><span></span></p>2. 9. 2019 7:50:10Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016.2019-09-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Rozpocty_per.jpg17. 9. 2019 7:22:06http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Soutěž Zlatý oříšek65582<p>​<strong>Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.</strong></p><p><font face="Thread-00001b2c-Id-0000000d">Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným dětem. Jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného usilovat. Laureátem se může stát každé děvče&#160;nebo chlapec od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně vedle sebe staví úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např.&#58; umění, sportu, ekologie, mineralogie, fyziky, v jazykových schopnostech a dovednostech v chovatelství, literatuře atd.</font></p><p>V letošním roce proběhnou krajská kola soutěže, která pořádají Zlínský, Středočeský a Ústecký kraj. Jejich slavnostní finále proběhnou počátkem října. Tři vítězové každého krajského kola získají finanční odměnu, ale všichni nominovaní si odnesou i zajímavé věcné ceny od místních sponzorů. Vítězové krajských kol nejenže získají potřebnou všestrannou podporu ve svém kraji, ale budou také automaticky přihlášeni mezi žhavé kandidáty do celonárodního kola Zlatého oříšku, jehož finále pravidelně vysílá Česká televize na Nový rok.</p><p>Přihlášky do krajských kol soutěže Zlatý oříšek je možné zaslat do 25. 9. 2019, do celostátního kola do 15. 10. 2019. Posílat přihlášky mohou zákonní zástupci, případně vedoucí dětských kolektivů. Přihlášku je možné vyplnit také on-line na <a href="http&#58;//www.zlatyorisek.cz/">www.zlatyorisek.cz</a>.</p><p></p><p>Mgr. Iva Rašková</p><p>ředitelka nadačního fondu</p><p>mobil&#58; 602 201 206</p><p>e-mail&#58; <a href="mailto&#58;iva.raskova@zlaty-orisek.cz">iva.raskova@zlaty-orisek.cz</a></p><p></p><p></p><p></p>20. 9. 2019 6:34:01​Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.2019-09-19T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Kuk_per.jpg20. 9. 2019 7:31:05http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Rašková
Učitelé z podnikatelské školy získali nové zkušenosti v evropských institucích65583<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Ve školním roce 2018/2019 realizovala Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. projekt Učitel v 21. století, který byl podpořen v&#160;rámci programu Erasmus+. Na realizaci se podíleli 4 učitelé odborných i humanitních předmětů a také vyučující cizích jazyků.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt umožnil výměnu zkušeností a získání nových poznatků našich učitelů v rámci vzdělávacích kurzů v Evropě. Učitelé se vzdělávali na specializovaných metodických kurzech ve Velké Británie, ve Španělsku, na Slovensku a na Maltě. V rámci realizace kurzů v zahraničí účastníci získali nové specifické znalosti a dovednosti, které byly zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících v&#160;oblasti ICT.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">V</span><span style="background-color&#58;transparent;">elký důraz byl kladen na moderní výukové metody s podporou ICT a jejich využití v&#160;konkrétních předmětech.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Kurzy nabídly zúčastněným širokou škálu moderních výukových přístupů a aktivit zaměřených na zatraktivnění výuky s přihlédnutím na dnešní zájmy žáků. Všichni zúčastnění si ze svých pobytů odnesli řady cenných zkušeností a vědomostí také množství pozitivních dojmů a krásných zážitků, které dodají jejich další práci oživení. Mobility byly pro naše učitele&#160;přínosné z hlediska jejich osobního a jazykového rozvoje a umožnily jim navázat mezinárodní kontakty.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Získané poznatky prezentovali také svým kolegům v&#160;rámci workshopu a budou je dále šířit na veřejnosti při dnech otevřených dveří. Projekt Erasmus+ měl obrovský přínos pro školu, která může svým žákům nabízet atraktivnější a kvalitnější výuku, ale může se také zapojit do mezinárodní spolupráce.</span></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/LogoEU.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;111px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/LOgo%20SPOS.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;92px;" /><br></p>20. 9. 2019 10:50:53​Ve školním roce 2018/2019 realizovala Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. projekt Učitel v 21. století, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+. Na realizaci se podíleli 4 učitelé odborných i humanitních předmětů a také vyučující cizích jazyků. 2019-09-19T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/office.jpg20. 9. 2019 10:56:07http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováDavid Martinek
Výtvarná soutěž Škola hrou64640<p>​Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma &quot;Škola hrou&quot;. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.</p><p></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kdy?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;">16. 9. - 31. 10. 2019</p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Co je úkolem?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;">Nakreslit obrázek velikosti A4 na téma „Škola hrou“.&#160;</p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kdo se může zúčastnit?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><strong><span style="color&#58;#7aced4;">Kategorie A)</span></strong> žáci druhého stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií</p><p style="text-align&#58;center;"><strong><span style="color&#58;#7aced4;">&#160;Kategorie B)</span> </strong>žáci základních uměleckých škol nebo děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Každý účastník se může zapojit pouze v jedné z kategorií s jedním soutěžním příspěvkem.</em></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Ceny&#58;</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kategorie A)</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">1. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Tablet Lenovo, muzejní kufřík s&#160;replikami pravěkých nástrojů pro školu z HistoryParku v Ledčicích, rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">2. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Workshop pro celou třídu v&#160;Národním filmovém muzeu NaFilm v Praze, rodinné vstupné do HistoryParku v&#160;Ledčicích</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">3. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kategorie B)</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">1. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Tablet Lenovo, rodinné vstupné do HistoryParku v&#160;Ledčicích</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">2. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích, 2 vstupenky do Národního filmového muzea NaFilm v Praze</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">3. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><em>Všichni výherci získají také batoh plný hodnotných propagačních předmětů OP VVV.</em></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kam zaslat soutěžní příspěvek?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><strong>Poštou na adresu&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;center;">Vilma Tůmová</p><p style="text-align&#58;center;">Odbor technické pomoci OP VVV</p><p style="text-align&#58;center;">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</p><p style="text-align&#58;center;">Českomoravská 2420/15</p><p style="text-align&#58;center;">190 00 Praha 9</p><p style="text-align&#58;center;"><em>Díla jednotlivých žáků z&#160;jedné třídy mohou být zaslána souhrnně v&#160;jedné zásilce. </em><em>Součástí díla je vyplněná přihláška do soutěže, která musí obsahovat název a adresu školy/instituce, kontaktní osobu,&#160;</em><em>včetně e-mailu a telefonního čísla, jména, příjmení a věk zúčastněných osob a název jejich soutěžního díla. </em><em>Na zadní straně soutěžního díla musí být uvedeno jméno, příjmení a věk autora a název díla.</em></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Kontaktní e-mail soutěže&#58; </strong><strong><a href="mailto&#58;soutezopvvv@msmt.cz">soutezopvvv@msmt.cz</a></strong></p><p style="text-align&#58;center;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Informační%20leták%20soutěže.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informační leták soutěže.pdf</a></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Přihláška%20do%20soutěže.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška do soutěže.docx</a></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kompletní%20pravidla%20soutěže.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Kompletní pravidla soutěže.pdf</a></font></strong></p>19. 9. 2019 6:30:32Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma "Škola hrou". Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.2019-09-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/152132401.jpg19. 9. 2019 7:17:01http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopVilma Tůmová
Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy67519<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V rámci akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)&#160;Vám nabízíme certifikované&#160;školení&#160;Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy&#160;(MSMT- 32038/2017-1), zaměřené&#160;na&#160;mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků.&#160;Je to možnost,&#160;jak se seznámit s příležitostmi digitální doby. Jsou to potřebné, dovednosti&#160;jak na sebe upozornit a vzbudit zájem uchazečů o studium.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Komplexní souhrn poznatků z probíraných oblastí, kde se propojuje teorie s praxí.<br></li><li>Nabídka školení z oblasti mediální prezentace pro střední školy je svým obsahem aktuálně ojedinělou v rámci českého školství.</li><li>Teorie školení je doplněna o řadu případových studií&#160; a poznatků z praxe. To utváří jedinečnou sondu do probírané látky.</li><li>Školení je doplněno o doplňující podklady v podobě&#160;tištěné&#160;knihy,&#160;sady školicích videí a tematicky zaměřených článků.</li><li>Na certifikované školení navazuje celoroční vzdělávací program, do něhož je možné vstoupit po absolvování školení.</li></ul></div><p style="text-align&#58;justify;">Možnost registrace a další informace naleznete na webu <a href="https&#58;//www.upschool.cz/dvpp" target="_blank">www.upschool.cz</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na dané téma vychází také kniha s názvem <a href="https&#58;//www.computermedia.cz/jak-prezentovat-skolu" target="_blank">Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích</a>.&#160; Kniha&#160;je prvním uceleným materiálem věnujícím se&#160;cíleně&#160;školám a jejich prezentaci na sociálních sítích a v médiích.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Jejím autorem je Aleš Durďák, který je rovněž lektorem <a href="https&#58;//www.upschool.cz/dvpp" target="_blank">akreditovaného vzdělávacího programu</a>&#160;a jehož si můžete poslechnout v&#160;<a href="https&#58;//anchor.fm/worktalkcz/episodes/Jak-prezentovat-kolu-v-mdich-a-na-socilnch-stch-e5cqqv?fbclid=IwAR0jy8vwRwqukY7BWRCqnkHmGzsurIg0rCXCZC631a2MaNXvgZfj20-Cmf0" target="_blank">podcastech&#160;o komunikaci, technologiích a práci na dálku</a>.<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Aleš%20Durďák.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;300px;" /><br></p>18. 9. 2019 10:06:25Jednodenní školení zaměřené na mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků. Je to možnost, jak se seznámit s příležitostmi digitální doby pro potřeby Vaší školy.2019-09-17T22:00:00Z/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Jak%20prezentovat%20skolu.PNG18. 9. 2019 10:32:20http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Netopýří noc67539<p>​<strong>V rámci 23. ročníku Mezinárodní noci pro netopýry se ve Zlíně 28. 9. 2019 uskuteční komentovaná exkurze po Bartošově čtvrti. Účast na akci je zdarma. Kapacita je omezená.</strong></p><p><font face="Thread-00001a74-Id-00000007">Exkurze pro veřejnost se zoologem Mgr. Evženem Tošenovským, zaměřená na netopýry. Povídání o životě a ochraně netopýrů, noční procházka podél řeky Dřevnice, ukázky moderní techniky (odchyt do sítí, batdetektory, noktovizor) používané při výzkumu netopýrů. Součástí bude i prezentace handicapovaných netopýrů ze Záchranné stanice ORNIS v Přerově.</font></p><p></p><p>Exkurzi povede Evžen Tošenovský (PřF UP Olomouc, ČSO, ČESON) a Lenka Kozubík Pechová (OŽPaZ MMZ).</p><p></p><p>Kapacita je omezená - je nutné se předem přihlásit na tel. 604 220 462 (pro přihlášení je nutné zaslat sms).</p><p></p><p>Další informace zodpoví Mgr. Evžen Tošenovský, tel. 777 771 196, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;tosenovsky@birdlife.cz">tosenovsky@birdlife.cz</a></p><p><a href="/zdz/temata/ekologicka_vychova/Documents/Netopýří%20noc%20ve%20Zlíně%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Netopýří noc ve Zlíně 2019.pdf</a></p>18. 9. 2019 11:53:53V rámci 23. ročníku Mezinárodní noci pro netopýry se ve Zlíně 28. 9. 2019 uskuteční komentovaná exkurze po Bartošově čtvrti. Účast na akci je zdarma. Kapacita je omezena.2019-09-17T22:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/fear.jpg18. 9. 2019 12:24:30http://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLenka Kozubík Pechová
70 let Gymnázia Valašské Klobouky67543<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ano, letos slaví Gymnázium Valašské Klobouky již sedmdesát let od svého založení. Tato významná událost se uskutečnila po mnoha letech snahy představitelů města a široké veřejnosti 1. září 1949 výnosem Ministerstva školství, věd a umění. Tak vznikla první střední škola v&#160;tehdejším Valašskoklobouckém okrese.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Významné výročí si v průběhu roku připomínají studenti a zaměstnanci školy různými&#160; akcemi, o kterých informujeme na webu školy www.gymnazium-vk.cz. Oslavy vyvrcholí slavnostní akademií, která se uskuteční <strong>18. října 2019 v&#160;17&#58;00 hodin v KD Klobučan</strong>. Záštitu nad slavnostmi převzal radní Zlínského kraje Mgr. Petr Gazdík.</p><p style="text-align&#58;justify;">Své dveře otevře v tento den všem návštěvníkům od 10&#58;00 hodin areál školy. V Galerii G v přízemí školní budovy bude v&#160;16&#58;00 hodin vernisáží zahájena výstava k tomuto významnému výročí v životě gymnázia. </p><p style="text-align&#58;justify;">Srdečně zveme bývalé i současné zaměstnance, pedagogy, absolventy i žáky školy&#160;a širokou veřejnost na slavnostní odpoledne.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/70%20let%20GVK_M.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/MAJÁLES%202019_M.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;526px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Gymnázium%202019_m.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;526px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/STUDOVNA_m.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;526px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/učebna%20F.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p>18. 9. 2019 13:13:59Ano, letos slaví Gymnázium Valašské Klobouky již sedmdesát let od svého založení. Tato významná událost se uskutečnila po mnoha letech snahy představitelů města a široké veřejnosti 1. září 1949 výnosem Ministerstva školství, věd a umění. Tak vznikla první střední škola v tehdejším Valašskoklobouckém okrese.2019-09-17T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/LOGO%20G%2070.png20. 9. 2019 5:39:03http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVedení Gymnázia Valašské Klobouky
Vynikající výsledky gymnazistů z Valašských Klobouk u státních maturit 201967544<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Absolventky a absolventi&#160;4. G &#160;třídy Gymnázia ve Valašských Kloboukách dosáhli v jarním termínu státních maturit&#160; 2019 vynikajících studijních výsledků. Tento úspěch posunul školu </strong><strong>ve srovnávacím žebříčku výsledků státních maturit oboru čtyřleté gymnázium na přední místa</strong><strong> </strong><strong>mezi všemi 15 gymnázii Zlínského kraje</strong><strong>.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zde je přehled dosažených umístění&#58;</strong></p><div><strong style="font-size&#58;14px;">Didaktické testy státní části maturit&#58;</strong><br></div><p>1. místo v českém jazyce a literatuře<br></p><p>1. místo v anglickém jazyce</p><p>5. místo v matematice</p><p>&#160;</p><p><strong>Písemné práce státní části maturit&#58;</strong></p><p>2. místo&#160; v českém jazyce </p><p>2. místo&#160; v anglickém jazyce</p><p>&#160;</p><p><strong>Ústní zkoušky státní části maturit&#58;</strong></p><p>2. místo&#160; v anglickém jazyce</p><p>4. místo&#160;&#160; v českém jazyce a literatuře. </p><p>&#160;</p><p>V roce 70. výročí založení školy si škola lepší dárek od svých žáků nemohla přát. Děkujeme.</p><p style="text-align&#58;justify;">Děkuji také všem pedagogům školy, kteří se na přípravě maturantů ke zkouškám podíleli, za jejich příkladnou pedagogickou práci, která se zúročila v kvalitních výkonech žáků u maturitních zkoušek v květnu 2019. Poděkování patří také třídní učitelce paní&#160;Jaroslavě Machalové, která třídu 33 studentů vedla ve druhé půlce jejich studia.&#160;<br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Gym_VK_4G.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p>18. 9. 2019 13:21:57Absolventky a absolventi 4. G třídy Gymnázia ve Valašských Kloboukách dosáhli v jarním termínu státních maturit 2019 vynikajících studijních výsledků. Tento úspěch posunul školu ve srovnávacím žebříčku výsledků státních maturit oboru čtyřleté gymnázium na přední místa mezi všemi 15 gymnázii Zlínského kraje.2019-09-17T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/gymvk_budova%20019.jpg20. 9. 2019 5:34:49http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Cepková