Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

10. březen 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Martina Němcová
Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Výběrové řízení žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22 bylo již uzavřeno.

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium vyplácené ve 12 měsíčních splátkách je 8.820 eur (měsíčně 735 eur). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia dalších 160 eur měsíčně.

Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.

Detailní informace a pokyny k výběrovému řízení (odkazy vedou na stránky Česko-bavorské vysokoškolské agentury):

Důležité pokyny pro prvožadatele (v němčině)

Důležité pokyny pro žadatele o prodloužení pobytu (v němčině)

FAQs: odpovědi na nejčastěji kladené otázky (v němčině)

Pokyny k vyhotovení akceptačního listu (pro prvožadatele, v němčině)

Pokyny k vyhotovení doporučení (pro prodloužení stipendia, v němčině)

Souhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)

Online formulář k podání žádosti.

 

Pro informace o dalších možnostech navštivte web Česko-bavorské vysokoškolské agentury www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku