Středoškolská stipendia ASSIST a HMC

5. leden 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
Středoškolská stipendia ASSIST a HMC

Žákyním a žákům 1. a 2. ročníku středních škol v ČR s dobrou znalostí angličtiny a velmi dobrými školními výsledky (do programu Davis Scholarship se mohou hlásit i studenti 9. ročníku základní školy), kteří mají zájem o roční nebo dvouleté studium na prestižních zahraničních středních školách v USA a Velké Británii, jsou určeny stipendia ASSIST a HMC. Výběrové řízení pro rok 2021 bylo ukončeno. Další kolo očekáváme v září 2022.

Chceš si vyzkoušet studium na americké nebo britské střední škole? Chceš poznat život v jiné zemi a zlepšit si angličtinu? Přihlas se do stipendijního programu ASSIST & HMC, který umožňuje nadaným a motivovaným středoškolákům studovat rok v USA nebo dva roky ve Velké Británii. Zařaď se mezi více než 290 úspěšných stipendistů, z nichž mnozí pokračovali ve studiu na prestižních zahraničních univerzitách.

Komu je stipendium určeno?

  • žákyním a žákům 1. a 2. ročníku středních škol v ČR s dobrou znalostí angličtiny a velmi dobrými školními výsledky (do programu Davis Scholarship se mohou hlásit i studenti 9. ročníku základní školy);
  • zájemcům o roční nebo dvouleté studium na prestižních zahraničních středních školách v USA a Velké Británii;
  • nadaným, motivovaným a samostatným studentům, kteří se snadno přizpůsobí novému prostředí v zahraničí.

Typy stipendií

Roční pobyt v USA

Ve spolupráci s asociací ASSIST – American Secondary Schools for International Students and Teachers (odkaz vede přímo na stránky programu), která sdružuje přes 80 soukromých amerických škol, nabízíme roční stipendijní pobyty na soukromých středních školách v USA. Školné, stravování a ubytování na školní koleji nebo v hostitelské rodině je plně hrazeno ze stipendia, rodina studenta hradí administrativní poplatek organizaci ASSIST, náklady na dopravu, vízum, pojištění a kapesné.

Dvouletý pobyt ve Velké Británii

Prostřednictvím sítě HMC – Headmasters’ & Headmistresses’ Conference (odkaz vede přímo na stránky sítě HMC) nabízíme dvouleté stipendijní pobyty na prestižních soukromých školách ve Velké Británii. HMC je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol. Náklady na školné, ubytování a stravování jsou plně hrazeny ze stipendia, rodina studenta hradí poplatek partnerské organizaci a cestovní náklady.

Stipendium Davis International Scholars 

Tento program nabízí dvou až tříleté stipendium v USA na jedné ze šesti pilotních středních škol sítě ASSIST, které je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. O toto stipendium se mohou ucházet studenti 9. ročníku základní školy a 1. ročníku střední školy. V případě dalšího studia na americké univerzitě má student možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 25 000 dolarů. Program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem.

Průběh výběrového řízení

Po vyplnění online přihlášky a zaslání požadovaných dokumentů jsou všichni uchazeči pozváni k jazykovým testům. Uchazeči s nejlepším výsledkem z testů postupují k pohovorům se zástupci organizací ASSIST, HMC a jednotlivých škol. Na základě pohovorů obdrží vybraní stipendisté nabídku studia na střední škole v USA nebo Velké Británii s ohledem na jejich preferenci uvedenou v přihlášce.

Orientační časový harmonogram

22. září: vyhlášení nového ročníku, otevření online přihlášky
1. listopadu: termín odevzdání přihlášky a všech náležitostí se sníženým administrativním poplatkem 20 dolarů. Po tomto datu se administrativní poplatek zvyšuje na 40 dolarů
1. prosince: konečný termín odevzdání přihlášky
prosinec: jazykové testy
leden: spontánní esej a pohovory s vybranými uchazeči
březen: vyrozumění uchazečů o výsledcích

Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Bakala Foundation v sekci Středoškolská stipendia ASSIST a HMC.