Stínování pedagogů ZŠ a MŠ Mysločovice v Oslu

3. duben 2024
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Libuše Kračinová
Stínování pedagogů ZŠ a MŠ Mysločovice v Oslu

V rámci projektu Erasmus+ vyrazila v březnových dnech první skupina šesti pedagogů, jejíž součástí bylo i vedení Základní školy a mateřské školy Mysločovice, na stínování do norského hlavního města Osla. (Druhá skupina šesti pedagogů vyrazí do norských škol na podzim tohoto roku.)

Během pěti dnů strávených v zahraniční škole jsme sbírali inspiraci v oblasti inkluze, práce s talentovanými žáky a ve využití digitálních kompetencí. Po dobu čtyř dnů jsme se účastnili vzdělávacího procesu ve Storoya school a jeden den v Oslo International school.

V porovnání s výukou v naší zemi byla na první pohled nejviditelnějším rozdílem doba vyučování, délka vyučovací jednotky (80, 90 minut) a důraz na pobyt venku během přestávek bez ohledu na počasí. Rovněž stravování probíhá jinou formou, než na jakou jsme zvyklí v naší zemi. Žáci si nosí jídlo včetně obědu z domu, případně si mohou objednat oběd od externí firmy.

Storoya school je poměrně novou školou, již navštěvují žáci 1.-7. třídy, součástí je i MŠ. První den v této škole byl seznamovacím a organizačním. Vedení školy nás provedlo celou budovou, pro niž jsou charakteristické otevřené prostory v rámci ročníku. Jednotlivé třídy od sebe oddělují pouze regály s pomůckami žáků. Součástí každého oddělení je i uzavřený prostor pro individuální práci se žákem. Žáci jsou od počátku školní docházky vedeni k vzájemnému respektu a ohleduplnosti, k samostatnosti a tichosti, aby se v průběhu hodiny navzájem nerušili. Vyučovací blok má následující formu: začíná se společným briefingem celého ročníku/třídy, rozplánováním činnosti, následuje samostatná práce/týmová práce s možností individuální práce učitele se žákem.

Druhý den jsme stínovali ve vyučování. Měli jsme možnost nahlédnout do výuky hlavních předmětů (matematika, norština), kde žáci od nejnižších ročníků pracují samostatně s tablety, které ve vysoké míře nahrazují učebnice. Během toho jsme mohli sledovat práci s handicapovým žákem a spolupráci dvou pedagogů ve třídě. V rámci předmětů výchovného zaměření jsme se účastnili i pracovních činností – vaření. Třída o 18 žácích dovedla během jednoho vyučovacího bloku uvařit několik jídel (kuřecí stripsy s omáčkou, bramborovou kaši, lososa, rýži, muffiny s polevou).

Třetí den jsme navštívili mezinárodní školu, která na rozdíl od Storoya school zahrnuje všechny stupně vzdělání. Také zde je kladen velký důraz na samostatné řešení úkolů. Ve výuce cizího jazyka (angličtině) pracují v průběhu školního roku několik týdnů na vybraných projektech. My jsme byli svědky tvorby časopisu, který musí odevzdat do 8 týdnů v rozsahu 8 stran. Nutno podotknout, že všichni žáci pracovali s vlastním notebookem a v programu, který je určen pro tvorbu tiskovin.

Čtvrtý den se ve Storoya school nesl v duchu oslav 10. výroční školy. Starší žáci se rozdělili k mladším a společně hráli převážně deskové hry. V průběhu dopoledne jsme měli prostor porovnat norské učebnice s českými, dosaženou úroveň v jednotlivých ročnících a propojenost především v přírodovědných předmětech.

Poslední den našeho stínování byl v Norsku zároveň dnem před týdenními velikonočními prázdninami. Ve Storoya school je zvykem, že poslední den před jakýmikoli prázdninami pořádají „akademii.“ V prvním vyučovacím bloku probíhala výuka, ve druhém se pak celá škola shromáždila v tělocvičně, v níž „akademie“ probíhala – zpívala se školní hymna, pouštěla se vtipná videa pedagogů z doby covidu, některé třídy měly připraveny svá vystoupení (tance, sborový zpěv, přednes).

Ze stínování v norských školách si odnášíme mnoho poznatků hned z několika oblastí: režim dne, materiální vybavení, formy a metody výuky. Společným jmenovatelem pro všechny výše jmenované je plánování, samostatnost a odpovědnost za své výsledky v průběhu vzdělávání.