Standardní vysokoškolské studium ve Spojeném království po brexitu

23. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: MŠMT
Standardní vysokoškolské studium ve Spojeném království po brexitu

V souvislosti s nejistou situací kolem brexitu najdou všichni případní zájemci o studium v běžných studijních programech ve Spojeném království (dále jen „UK“) přehled základních informací o dané problematice.

Výstupová dohoda

Na úvod je třeba říci, že podmínky občanů EU a UK pro život v některém členském státě nebo UK se odvíjí od litery tzv. výstupové dohody. Na základě dohody o vystoupení se během přechodného období (od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020) téměř nic nemění na dosavadních právech unijních a britských občanů, kteří v některém členském státě nebo UK doposud pobývali. Rovněž i po konci přechodného období budou těmto občanům EU a UK, kteří v EU a UK budou i nadále pobývat, zachována jejich dosavadní práva spojená s jejich pobytem. Druhá část výstupové dohody, konkrétně její desátý článek,  odstavec  1 písmena a) a b) pak konkrétně uvádějí, že dohoda se vztahuje na občany Unie a UK, kteří využívali své právo na pobyt v UK a některém členském státě EU v souladu s právem Unie před koncem přechodného období a dále v UK nebo členském státě pobývají i po skončení přechodného období. Toto pravidlo se pak samozřejmě zjednodušeně aplikuje i na příbuzné těchto osob, pracovníky, studenty a jiné osoby uvedené v dohodě.

Settlement Scheme

Aby bylo jasné, kdo z občanů EU má na tato práva nárok, spustilo UK systém tzv. Settlement Scheme (odkaz vede na stránky britské vlády), kde mohou EU občané získat na základě délky svého pobytu v UK tzv. settled nebo pre-settled status. Pokud některý občan EU přesídlí do UK až po 31. 12. 2020, práva uvedená ve výstupové dohodě se na něj již bohužel nevztahují. Nicméně toto pravidlo platí recipročně, a tak i ČR bude k občanům UK, kteří se do ČR přestěhují po 31. 12. 2020, přistupovat jinak.

Co se týká podmínek pro studium v běžných studijních programech, tak lze uvést, že po přetrvávajících dotazech ze strany unijních studentů a vzdělávacích institucí potvrdil v květnu 2019 tehdejší britský ministr pro univerzity Chris Skidmore, že unijní studenti, kteří začnou v Anglii studovat v akademickém roce 2020/2021 budou mít po dobu svého studia nárok na stejnou výši poplatků za studium jako studenti domácí tzv. home fee status a rovněž budou mít nárok na zvýhodněné studentské půjčky.

Otázka školného 

Dlouho však nebylo jasné, jak se situace v této oblasti bude vyvíjet dále. UK avizovalo, že dojde k určitým změnám, jejichž konkrétní podoba však nebyla delší dobu známa. Nakonec britská ministryně pro univerzity Michelle Donelan v červnu tohoto roku v prohlášení uvedla, že EU studenti, kteří začnou v Anglii studovat až v akademickém roce 2021/2022, by neměli mít nadále tzv. home fee status, tedy výše školného by pro ně měla být vyšší než pro domácí studenty a neměli by mít rovněž nárok na studentské půjčky. Výše školného by tedy pro studenty z EU mohla být dvakrát až čtyřikrát vyšší než pro studenty domácí, a to v závislosti na druhu studijního programu a typu univerzity. Samozřejmě v souvislosti s tím mohou univerzity snížit výši školného pro kategorii zahraničních studentů, do níž nově budou občané EU spadat. Nicméně to záleží vyloženě na nich. Podstatné však je také to, že ministryně zároveň uvedla, že by se tato změna neměla týkat občanů EU, kteří jsou pokryti výstupovou dohodou. Z toho tedy vyplývá, že občanů s nárokem na pre-settled nebo settled status se tyto změny nebudou týkat. Nicméně MŠMT doporučuje, aby se případní zájemci o studium ve standardních studijních programech v Anglii ohledně svého případného studia obrátil na konkrétní univerzity, které jim mohou poskytnout více konkrétních informací např. o výši školného.

Skotsko, Wales a Severní Irsko

V návaznosti na tyto skutečnosti a vzájemnou provázanost finančních toků v UK vláda Walesu 10. 8. t. r. v písemném prohlášení uvedla, že studenti z EU, kteří začnou ve Walesu studovat od akademického roku 2021/2022 také nebudou mít nárok na finanční podporu nebo home fees status. Nicméně waleská vláda plánuje dále podporovat ty, kteří jsou beneficienty výstupové dohody. Pro více informací doporučuje MŠMT kontaktovat konkrétní školy ve Walesu.

Dne 9. července pak rozhodla také skotská vláda o ukončení bezplatného studia ve Skotsku pro studenty z EU, a to rovněž od akademického roku 2021/2022. Studenti z EU, kteří nebudou disponovat statusem pre-settled nebo settled tak budou platit školné určené pro mezinárodní studenty. Pro více informací opět doporučuje MŠMT kontaktovat konkrétní skotské školy.

MŠMT prozatím nemá žádné informace o tom, jak se příslušnou oblast rozhodla upravit severoirská vláda.