SPŠP-COP ZLÍN vykročila „Sebevzděláváním ke zvýšení kvality vyučování“ díky programu ERASMUS +

1. září 2018
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: SPŠP-COP Zlín
SPŠP-COP ZLÍN vykročila „Sebevzděláváním ke zvýšení kvality vyučování“ díky programu ERASMUS +

V rámci zlepšování kvality výuky i zvyšování úrovně vzdělanosti vyučujících SPŠP-COP ZLÍN vypracovala tento projekt financovaný z prostředků EU, jehož cílem je zlepšení jazykových a ICT kompetencí učitelů, aby mohli obohatit svou výuku o moderní elektronické platformy.

Své vylepšené  jazykové schopnosti pak uplatní ke zkvalitňování své odbornosti účastí na různých zahraničních seminářích, webinářích, a konferencích. A samozřejmě potřebují jazykově vybavené vyučující, kteří by se mohli zúčastnit jako pedagogický doprovod studentů na zahraničních stážích, o což také na SPŠP-COP Zlín škole usilují.

Během let 2018 – 2020 se dvanáct vyučujících teoretické i praktické výuky bude zdokonalovat v anglickém nebo německém jazyce v jazykových kurzech pořádaných celoročně na škole i v zahraničních kurzech, které navštíví o prázdninách 2019 a 2020. Odborné ICT kurzy navštíví čtyři pedagogové a své nově nabyté znalosti předají prostřednictvím workshopů ostatním vyučujícím školy.