SPŠ Otrokovice získala ocenění Škola doporučená zaměstnavateli

4. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jana Cenková
SPŠ Otrokovice získala ocenění Škola doporučená zaměstnavateli

Dne 31. 10. se uskutečnil v Kongresovém centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělání 2019, v rámci něhož proběhlo vyhodnocení výsledků soutěže Škola doporučená zaměstnavateli.

Již pošesté zaměstnavatelé hodnotili na krajských úrovních kvalitní střední školy a fakulty vysokých škol na celostátní úrovni. Cílem soutěže je upozornit na přednosti a výsledky škol především zájemce z  řad dětí a jejich rodičů. Hlasování se zúčastnilo více než 500 firem, které mají nad deset zaměstnanců a u kterých není převažujícím předmětem činnosti vzdělávání a výuka. Přes 50 zaměstnavatelů pocházelo ze Zlínského kraje. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat Austin Detonator, Continental Barum, Česká zbrojovka, DEZA, Kayaku Safety Systems, PSG, ROBE lighting, TOSHULIN, Trelleborg, AGROTEC GROUP, BRANO, Brose, Gumotex, Penny Market a další.

„Také v letošním již 6. ročníku soutěže je základem hodnocení hlasování zaměstnavatelů, kdy Zlínský kraj s počtem přes 50 firem patřil k nejaktivnějším v ČR. Drobnou změnou letošního sčítání bylo započítání bodů nejen z letošního roku (100 %), ale také z roku 2018 (60 %) a 2017 (30 %) z důvodu garance určité stability a kontinuity. Aby nebyla poškozena škola, na kterou v daném roce třeba zapomene významný zaměstnavatel, ale její kvalita se meziročně určitě výrazně nezhoršila”, vysvětluje Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů.

SPŠ Otrokovice obhájila prvenství z roku 2017 a po dvou letech tak opět vystoupala na žebříček nejvyšší. Toto ocenění je vodítkem především pro uchazeče při volbě budoucího povolání. Jsou to totiž hlavně zaměstnavatelé, kteří znají školu velmi dobře, jsou s ní v každodenním kontaktu a školu i žáky podporují materiálně i finančně, formou stipendií.

„Spolupráce s firmami v regionu je pro nás velmi důležitá. Ve firmách nejenže vykonávají naši žáci odborný výcvik nebo souvislou praxi, ale často tam najdou své uplatnění po ukončení studia. Toto ocenění je pro nás velkou ctí a především užitečnou zpětnou vazbou, že se škole daří držet krok s poptávkou trhu práce a inovovat nabízené obory tak, aby naši absolventi nacházeli po ukončení studia práci“, uvedl Libor Basel, ředitel SPŠ Otrokovice.

V rámci veletrhu si ředitel Libor Basel převzal také ocenění Fakultní škola Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Především v rámci čtyřletého maturitního oboru Aplikovaná chemie vzdělává škola žáky také pro vědu a výzkum a systémově v této oblasti spolupracuje s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tímto titulem tak byla završena dlouhodobá spolupráce zejména v oblasti odborných praxí a stáží.