SPŠ Otrokovice organizovala mezinárodní konferenci Enersol 2022

25. duben 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
SPŠ Otrokovice organizovala mezinárodní konferenci Enersol 2022

Otrokovická Beseda ve čtvrtek 21. a v pátek 22. dubna hostila mezinárodní konferenci Enersol, která se již devatenáct let zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročností, omezování uhlíkové stopy a hospodaření s vodou a odpady. Mezinárodní konferenci organizovala společnost Enersol Czech, z. s. společně se SPŠ Otrokovice, která se od počátku projektu účastní.

Projekt je součástí programu podpory talentovaných žáků středních škol a popularizace technických oborů. Letos se do projektu kromě České a Slovenské republiky zapojili i spřátelené střední školy z Německa, Rakouska a Slovinska.

Cílem konference je podpořit vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, omezování emisí a hospodaření s vodou a odpady formou prosazování šetrných technologií a úspor k ochraně životního prostředí. Projekt usiluje o mezinárodní spolupráci a vytvoření podmínek pro sdílení znalostí a zkušeností mezi žáky partnerských zemí.

Významným přínosem projektu je úzká spolupráce žáků s firemní sférou a vysokými školami, kdy dochází k přímému propojování teoretických znalostí s praxí. Projekt s téměř dvacetiletou tradicí má i podporu Zlínského kraje, města Otrokovice, ale i významných zlínských firem, se kterými právě žáci v kategorii Enersol a praxe spolupracují. „Právě propojení žáků s praxí je důležité, protože ze školáků budou jednou oni pracovníci, vedoucí nebo manažeři firem, kteří mohu tyto nápady uvést do praxe,“ míní ředitel SPŠ Otrokovice Libor Basel.

Konference se účastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, který hned v úvodu zmínil důležitost motivace studentů k environmentálnímu vzdělávání, díky které může vzniknout vlastní aktivita a zájem o danou problematiku. „Soutěž Enersol může výrazným způsobem pomoci společnostem nalézat absolventy se zájmem a znalostmi v oboru v tak složité době na trhu práce. Právě propojení s praxí je v tomto ohledu nenahraditelné.“

To potvrdil i Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum a zmínil, že prolínání praxe se vzděláváním je důležité na všech úrovních již od mateřských škol prostřednictvím vhodných her. Na dalších úrovních pak pořádáním soutěží a výzev.

Hned v úvodu konference hosty zaujala práce Biodegradabilní polymery Pavla Ilčíka a Aleše Šenkára ze SPŠ Otrokovice. Přítomné žáky zaujalo Autonomní terárium s tarantulí Slavomíry Koščové ze Stredné odborné školy Stará Turá (SK) nebo Automatické pěstování hub Josua Buttinger, Denise Sostejn a Marie-Louise Pirner z HTL-Mödling (A). Prezentací bylo přes dvacet a každá byla velmi zajímavá.

Účastníci konference měli možnost po vyslechnutí prezentací navštívit společnost Continental Barum, prohlédnout si Muzeum Harley Davidson nebo navštívit Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Ve večerních hodinách se konala prohlídka Experimentária SPŠ Otrokovice, ve kterém proběhla Science show Michaela Londesborougha, předního britského vědce působícího na Akademii věd v Praze.

V pátek 22. dubna byla konference ukončena slavnostním předáním cen všem zúčastněným za přítomnosti zlínského hejtmana Radim Holiše.