Spotřeba pro život 2022

7. březen 2022
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Jana Cenková
Spotřeba pro život 2022

Už do 14. ročníku vstupuje letos klání studentů ve tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež. Letošní téma soutěže s názvem Online hry nepřinášejí jen zábavu, ale i rizika je mladším ročníkům velmi blízké. Studenti budou prokazovat svou kreativitu a znalosti v oblasti online her, a to zejména z pohledu všech omezení a rizik, které na ně v tomto specifickém prostředí číhají. Vítězné týmy se za odměnu podívají do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Soutěž vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest.

Soutěž vyhlašujeme pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Českého telekomunikačního úřadu a kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaji.

Motto soutěže: Každá hra má svá pravidla a je dobré vědět, čím se řídit ve světě online gamingu.

Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je: Online hry nepřináší jen zábavu, ale i rizika

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Odměna čeká na pět nejúspěšnějších soutěžních časopisů, jejichž tříčlenné redakční týmy obdrží věcné ceny, věnované vyhlašovatelem soutěže a jejími podporovateli.

První tři redakční týmy získají spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, věnovaný místopředsedou Evropského parlamentu Marcelem Kolajou. Program exkurze bude upřesněn na počátku nového školního roku 2022/2023.

Každá škola zapojená do soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty gymnázií a středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit.

Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, osm až dvanáct číslovaných stran obsahu a čtyři strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů. Dodržení vymezeného rozsahu a tištěné formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.

Další informace k doporučenému postupu, hodnocení a organizaci soutěže najdete na webových stránkách Spotřebaproživot.cz.