Sportovec Zlínského kraje 2021

1. únor 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Zlínský kraj
Sportovec Zlínského kraje 2021

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovkyň a sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2021. Příjem nominací probíhá do 28. 2. 2022.

Propagace a společenská podpora sportu patří mezi priority Zlínského kraje v souladu s Plánem rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030. V roce 2022 připravuje Zlínský kraj XVIII. ročník vyhlášení nejúspěšnějších sportovkyň a sportovců Zlínského kraje „Sportovec Zlínského kraje 2021″.

Kdo může podat návrh?

Fyzická či právnická osoba ve lhůtě nejpozději do 28. 2. 2022.
V této lhůtě je nutné vyplněný nominační formulář doručit jedním z níže uvedených způsobů:

  1. poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
  2. osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
  3. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Doporučenou přílohou vyplněného nominačního formuláře je/jsou fotografie navrženého doručené na CD/DVD nebo zaslané na níže uvedené kontaktní e-mailové adresy.

Kdo může být navržen?

Do hodnocení budou zařazeni sportovkyně a sportovci s platným registračním průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenérky a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Předpokladem pro zařazení navržených do seznamu kandidátů k ocenění je splnění Kritérií pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za rok 2021 (příloha č. 7 Výzvy).

Vyhlašované kategorie

  • nejúspěšnější sportovec – jednotlivec – návrh (příloha č. 1 Výzvy)
  • nejúspěšnější sportovec – jednotlivec do 18 let – návrh (příloha č. 2 Výzvy)
  • nejúspěšnější handicapovaný sportovec– návrh (příloha č. 3 Výzvy)
  • nejúspěšnější sportovní kolektiv – návrh (příloha č. 4 Výzvy)
  • nejúspěšnější trenér – návrh (příloha č. 5 Výzvy)
  • Cena fair play – návrh (příloha č. 6 Výzvy)

Výzva k předkládání nominací, nominační formuláře a informace ke zpracování osobních údajů jsou ke stažení pod článkem.

Kontaktní osoby
Ing. Tomáš Duda, tel. č.: 577 043 748, tomas.duda@kr-zlinsky.cz
Ing. Radka Křiklavová, tel. č.: 577 043 706, radka.kriklavova@kr-zlinsky.cz