Sportovec Zlínského kraje 2019

28. leden 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Tomáš Duda
Sportovec Zlínského kraje 2019

V roce 2020 připravuje Zlínský kraj XVIII. ročník vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje ,,Sportovec Zlínského kraje 2019“. Do hodnocení budou zařazeni sportovci s platným registračním průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Termín pro podání nominací je 28. 2. 2020.

 

Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority Zlínského kraje.  V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti vyhlašuje Zlínský kraj již od roku 2002 nejúspěšnější sportovce Zlínského kraje.

V roce 2020 připravuje Zlínský kraj XVIII. ročník vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje ,„Sportovec Zlínského kraje 2019“.

Kdo může podat návrh?

Fyzická či právnická osoba, která zašle vyplněný standardizovaný nominační formulář na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo osobně dodá na Odbor školství, mládeže a sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do 28. 2. 2020.

Přílohou vyplněného standardizovaného nominačního formuláře je/jsou  fotografie doručené na CD/DVD nebo zaslané na níže uvedené kontaktní emailové adresy.

Kdo může být navržen?

Do hodnocení budou zařazeni sportovci s platným registračním průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Předpokladem pro zařazení navržených do seznamu kandidátů k ocenění je splnění Kritérií pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za rok 2019 (příloha č. 7 Výzvy).

Vyhlašované kategorie 

  • nejúspěšnější sportovec jednotlivec (příloha č. 1 Výzvy)
  • nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 let (příloha č. 2 Výzvy)
  • nejúspěšnější handicapovaný sportovec (příloha č. 3 Výzvy)
  • nejúspěšnější sportovní kolektiv (příloha č. 4 Výzvy)
  • nejúspěšnější trenér (příloha č. 5 Výzvy)
  • Cena fair play (příloha č. 6 Výzvy)

 

Kontaktní osoby

Ing. Tomáš Duda, tel.: 577 043 748, tomas.duda@kr-zlinsky.cz

Ing. Radka Křiklavová, tel.: 577 043 706, radka.kriklavova@kr-zlinsky.cz