Spolupráce školy a rodiny očima učitelů, rodičů a žáků

7. září 2021
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: EKS, z. s.
Spolupráce školy a rodiny očima učitelů, rodičů a žáků

Co bojkotuje spolupráci školy a rodiny? Co jí naopak pomáhá? Přečtěte si, na jaké nástrahy posvítil průzkum mezi učiteli, rodiči a žáky. Každá z těchto skupin vlastní specifický názor na spolupráci rodičů a školy. Potkávají se někde? A v čem zásadním se rozchází?

Řada učitelů si na kurzech stěžuje na nedostatečný zájem rodičů dětí převážně z druhého stupně o život školy. Mnoho výzkumů a studií z posledních let přitom důležitost a oboustrannou prospěšnost úzké spolupráce mezi školou a rodinou vyzdvihuje. Kde vězí zakopaný pes? Opravdu rodiče druhostupňových dětí nemají o nabídky zapojit se do školních aktivit zájem?  A co si vlastně o angažovanosti rodičů ve škole myslí jejich děti? V následujících řádcích bychom se s vámi rádi podělili o zajímavá zjištění, která přinesl výzkum na čtyřech pražských základních školách v rámci projektu „Škola nás baví“. Možná se s některými závěry sami ztotožníte.

Jak to vidí učitelé

Pro většinu dotázaných učitelů je důležité, aby se rodiče mohli zapojit do dění školy. Nejčastěji by uvítali jejich participaci na komunitních aktivitách nebo sdílení jejich profesních zkušeností. Na prvním stupni jsou rodiče poměrně často zváni i do výuky. A ačkoliv se oslovení učitelé aktivnějšímu zapojení rodičů do výuky také na druhém stupni nebrání, nechtějí je příliš zatěžovat a nechávají iniciativu spíše na samotných rodičích.

Jak to vidí rodiče

Více než 50 % respondentů z řad rodičů se v minulosti již účastnilo nějaké školní aktivity a většinou šlo o mimoškolní akce (např. pomoc s přípravou vánočního jarmarku, organizace výletu či účast na brigádě). Méně často se v odpovědích objevovala zkušenost přímo z výuky.

Mezi důvody, proč se rodiče zapojují méně či vůbec, se celkem nepřekvapivě na první příčce umístilo velké pracovní vytížení. Nicméně na všech zapojených školách velká část oslovených rodičů uvedla, že by se rádi více angažovali – nejčastěji by chtěli škole nabídnout své zkušenosti z profesního života či z oblasti svých koníčků. Pro své větší zapojení však nevidí příležitosti a doposud nebyli aktivně osloveni.

Jak to vidí žáci

Jen asi 20 % oslovených žáků si myslí, že by rodiče měli mít možnost ovlivňovat dění na škole. Téměř 40 % nemělo v tomto tématu jasný postoj. Žáci, kteří by si přáli větší zapojení rodičů, by nejvíce ocenili jejich vliv na možnost volby obsahu či způsobu výuky, na mezilidské vztahy (komunikace a přístup některých učitelů, vztahy mezi spolužáky) a na provozní záležitosti (např. lepší stravování v jídelně). A z jakých důvodů si žáci posílení role rodičů ve škole nepřáli? Nejčastěji se zde objevila potřeba oddělit svůj svět od světa rodičů, touha po samostatnosti, nedůvěra v kompetence a nestrannost rodičů či obava z neustálého dohledu.

Zajímaly by vás konkrétní tipy, jak usnadnit zapojení rodičů do života školy? Najdete je v článku Tři tipy, jak usnadnit zapojení rodičů do života školy na webu EKS.

Spolupráce školy a rodiny představuje výzvu, která se však vyplatí v rozvoji dítěte, školy i rodičů. Navíc zastává i významnou roli v kariérovém rozhodování dítěte. Více si o tom můžete přečíst v naší nové publikaci „Cesta za horizont kariérového poradenství“ – konkrétně v článku „Jak zapojit rodiče do kariérového rozhodování jejich dětí“ nebo v článku „Komunikace s rodiči žáků – jak si lépe porozumět“.

 

Zdroj: EKS, www.ekskurzy.cz