Spolupráce pedagogů Zlínského kraje v jiném rytmu

29. srpen 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Spolupráce pedagogů Zlínského kraje v jiném rytmu

Pedagogické kabinety vytváříme v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK. Přijďte na ustavující společná pracovní setkání v měsících září a říjnu 2018.

My, pedagogové Zlínského kraje, chceme společně hledat cestu ke kvalitě, chceme spolupracovat a v komunikaci nacházet klíč k úspěchu a radosti z pedagogické práce a ze života samého.  Jsme si vědomi toho, že svět je pouze jeden a společný.

Nechybí nám vlastní iniciativa a zájem o skutečnou vzdělanost lidí, ve všech jejích aspektech. Proto v rámci jedné z klíčových aktivit „Pedagogické kabinety”, projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, vytvoříme tzv. platformy, místa pro setkávání pedagogů a pedagožek základních, středních a vysokých škol působících ve Zlínském kraji.

V průběhu dvou let budeme společně hledat, poznávat a vyměňovat si zkušenosti, nacházet ve svém okolí příklady dobré praxe, naslouchat odborníkům v dané oblasti a společně přemýšlet o podmínkách a možnostech bezpečného přechodu žáků a studentů mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Budeme diskutovat o příležitostech v oblasti současného vzdělávacího systému, o pohledech na kvalitu výstupů školství, a to nejenom se zástupci České školní inspekce.

Platformy ustavíme a spolupráci v měsíci září 2018 zahájíme takto:

  • pro učitele českého jazyka a literatury – v pondělí 17. 9. 2018 ve Střední odborné škole Luhačovice;
  • pro učitele cizích jazyků –  v pondělí 24. 9. 2018 ve Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod;
  • pro učitele biologie a přírodopisu – v úterý 25. 9. 2018 ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín;
  • pro učitele matematiky  ve středu 26. 9. 2018 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť.

V měsíci říjnu 2018 budeme v naší projektové činnosti pokračovat a ustavíme další tří plánované platformy, pro vyučující ICT, fyziky a chemie.

Už na ustavujících společných pracovních setkáních v měsících září a říjnu 2018 budeme diskutovat o věcech, které nás jako pedagogy v dané oblasti zajímají. Promyslíme témata na další setkávání, která budou realizována již po sekcích, tedy sekce pro základní školství a sekce pro střední školství, vždy ale také v kontextu návaznosti jednotlivých stupňů vzdělání.

Informace o připravovaných setkáních obdržíte v dostatečném časovém předstihu elektronickou poštou přímo na školy. Už teď se těšíme na smysluplnou spolupráci.

Jarmila Minaříková, koordinátorka klíčové aktivity

 

OPVVV logo.png