Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

18. listopad 2021
Společné vzdělávání
Autor/ka článku: Jana Galová
Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Práce asistenta pedagoga vyžaduje úzkou spolupráci a podporu ze strany školy i rodiny. Jak to zvládnout, ať už jde o žáka s poruchami učení, sociálním znevýhodněním, hendikepem nebo poruchami chování?

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás Národní pedagogický institut ČR pomocí praktických příkladů provede důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál je připraven ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga.

Témata seriálu

  1. Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?
  2. Nastavení spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga
  3. Metodické vedení asistenta pedagoga
  4. Náplň práce asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učitelem a rodiči
  5. Etika a diskriminace při výkonu povolání asistenta pedagoga
  6. Spolupráce asistenta pedagoga a učitele a hodnocení žáků
  7. Nastavení kritérií kvality práce asistenta pedagoga
  8. Podpora žáka se sociálním znevýhodněním ze strany asistenta pedagoga
  9. Možnosti využití asistenta pedagoga v době distanční výuky

 

Zdroj: Zapojme všechny, www.zapojmevsechny.cz