Společné vzdělávání – mýty a fakta o inkluzi

20. říjen 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Společné vzdělávání – mýty a fakta o inkluzi

Zlínský kraj zve na konferenci „Společné vzdělávání – mýty a fakta o inkluzi” zaměřenou na aktuální téma společné vzdělávání, která je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce se uskuteční 16. listopadu 2017 ve Zlíně a je určena především výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ, odborné veřejnosti a všem, kteří se touto problematikou zabývají.

Těžištěm konference budou workshopy, na kterých se budou probírat situace, se kterými se pedagogičtí pracovníci setkávají v souvislosti se společným vzděláváním. Odborní lektoři nabídnou posluchačům praktické nápady a ověřené zkušenosti, jak to dělat v praxi.

Program:

8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení konference, přivítání hostů
9:00 Český vzdělávací systém versus inkluzivní vzdělávání
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
9:50 Zkušenosti s řízením ZŠ: Hodnoty a principy společného vzdělávání v praxi
Mgr. Vladimír Foist, Agentura pro sociální začleňování
10:40 Coffee break
10:55 Společné vzdělávání, právo a úskalí jejich aplikace
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D., Veřejný ochránce práv
11:45 Ochutnávka odpoledních workshopů
12:00 Oběd
12:30 Workshopy
Nástroj pro efektivní začleňování žáků: „Profil na jednu stránku“
Mgr. Veronika Škopová
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
Mgr. Olga Kusá
Jak vytvořit efektivní školní poradenské pracoviště
Mgr. Vladimír Foist
14:00 Zakončení konference

Konference se uskuteční v Malém kongresovém sále interhotelu Moskva ve Zlíně dne 16. 11. 2017 od 9:00 hodin. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Soubory ke stažení