Společné vzdělávání je aktuálním tématem českého školství

23. listopad 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Společné vzdělávání je aktuálním tématem českého školství

V polovině listopadu se konala ve Zlíně konference „Společné vzdělávání – mýty a fakta o inkluzi”. Na hotelu Moskva se sešla celkem šedesátka účastníků ze škol Zlínského kraje, dále odborníci z Úřadu práce, Úřadu vlády České republiky, obcí, Národního ústavu pro vzdělávání a Zlínského kraje. Akci určenou výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ a odborné veřejnosti připravil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Hlavním těžištěm konference byly přednášky a workshopy, na kterých se se mluvilo o konceptu inkluzivního vzdělávání, hodnotách a principech společného vzdělávání, spolupráci učitelů s asistenty pedagoga. Účastníci probírali konkrétní situace, se kterými se pedagogičtí pracovníci setkávají v souvislosti se společným vzděláváním. Odborní lektoři nabídli posluchačům praktické nápady, nástroje a ověřené zkušenosti, jak společné vzdělávání realizovat v praxi.

Některé z myšlenek, které zazněly na konferenci:

  • inkluze je typický produkt 21. století, koncept je bezchybný, ale nefunguje, naráží na limity – personální, finanční,
  • koncept inkluzivního vzdělávání – jak by škola a inkluzivní systém mohly vypadat, ideál i systémová záležitost,
  • český vzdělávací systém postavil pomník průměrnosti, společnost je ale různorodá, každý má jiný potenciál i schopnost dosahovat vzdělávacích cílů,
  • děti by měly být ve školském systému šťastné.