Společenství praxe | Předškolní vzdělávání

26. říjen 2020
Webináře
Autor článku: Daniel Suchánek
Společenství praxe | Předškolní vzdělávání

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sektoru a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem setkání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Připojte se 9. 11. 2020 od 13:00 do 15:00 k on-line setkání dne  společenství praxe předškolního vzdělávání, v rámci kterého se budeme věnovat rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a jejich přirozenému propojování v činnostech v MŠ.

Programem vás provede tým garantů předškolního vzdělávání projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně se zástupci MŠ Motýlek, Ústí nad Labem a MŠ Varenská, Ostrava.

Na co se můžete těšit:

  • Aktuality v projektu.
  • Podpora práce učitelů TIO – metodický materiál na rozvoj digitální gramotnosti u dětí předškolního věku.
  • Rozvíjení gramotností pomocí příběhů – námět pro práci s příběhem s využitím komiksu, dějových karet, sudoku a dalších inspirujících materiálů (MŠ Motýlek, Ústí nad Labem, MŠ Varenská, Ostrava).
  • Sdílení, diskuze.

Přihlašování: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020
Další informace: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe