Společenství praxe | Matematiky a informatiky

26. říjen 2020
Webináře
Autor článku: Daniel Suchánek
Společenství praxe | Matematiky a informatiky

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sektoru a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem setkání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Připojte se 4. 11. 2020 od 14:00 do 17:00 k on-line setkání  společenství praxe vzdělávacích oblastí Matematiky a Informatiky, v rámci kterého se budeme věnovat rozvíjení gramotností při výuce na dálku a aktivitám, které podporují rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti.

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně se zástupci ZŠ Strossmayerovo nám. 4 a lektorkou Jitkou Rambouskovou, autorkou webu  cojsemvyzkousela.cz a odbornicí na zavádění digitálních inovací do výuky.

Na co se můžete těšit:

  • Aktuality v projektu Podpora práce učitelů.
  • Inspirace (nejen) pro učitele matematiky – výukové aktivity rozvíjející gramotnosti, které lze využít během výuky na dálku i po návratu žáků do zpět do škol.
  • Ukázka aktivit pro rozvoj informatického myšlení.
  • Rozvoj digitální gramotnosti žáků během projektového vyučování.
  • Sdílení, diskuze.

Přihlašování: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020
Další informace: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe