Společenství praxe jaro 2021

1. březen 2021
Webináře
Autor článku: Jana Galová
Společenství praxe jaro 2021

Národní pedagogický institut České republiky zve na poslední běh jarních Společenství praxe.

Přehled akcí:

10. 3. 2021 se bude konat Společenství praxe – Člověk a zdraví, v čase 15:00–17:00 on-line. Společně s garanty projektu PPUČ se představí Klára Hránková, Adam Cvik a Vanda Vaníčková. Seznámí účastníky s novinkami na Metodickém portálu RVP.CZ a s aktivitami, které jsou realizovatelné v rámci distanční výuky.

18. 3. 2021 Vás projekt PPUČ a kampaň Gramotnosti.pro zve na Společenství praxe – Člověk a společnost. Programem bude provázet Bohuslav Hora a Petra Boháčková, autoři webu https://dejtemipevnybod.cz/. Setkání se uskuteční on-line v čase 15:00–17:30.

31. 3. 2021 se bude konat Společenství praxe – Předškolní vzdělávání. Setkání se odehraje on-line a začne v 15:30. Celou akcí vás bude provádět společně s garanty projektu PPUČ Hana Splavcová, odborná garantka předškolního vzdělávání v NPI ČR. Obsahem setkání budou např. možnosti rozvoje matematické, digitální a čtenářské gramotnosti v raném dětství.

7. 4. 2021 se koná Společenství praxe – Český jazyk a literatura v čase 14:00–16:00 on-line. Společně s lektorem Petrem Koubkem budou účastníci uvažovat nad tím, jak při výuce českého jazyka a literatury rozvíjet digitální gramotnost žáků se zaměřením se na dostupnou podporu pro učitele.

19. 4. 2021 se mohou učitelé a odborná veřejnost těšit na Společenství praxe– Umění a kultura. Kromě novinek na Metodickém portálu RVP.CZ se učitelé dozví o výtvarných projektech, které jsou propojené s výukou českého jazyka, informatiky, přírodovědy a dalších. On-line setkání začne ve 14:00 a bude trvat do 16:30. Na setkání se těší Klára Hránková, redaktorka Metodického portálu RVP.CZ, Kateřina Černá, učitelka výtvarné výchovy v ZŠ Besednice, a Kateřina Círová, učitelka výtvarné výchovy v ZŠ Kunratice v Praze.

20. 4. 2021 zveme učitele na Společenství praxe – Matematika. To bude rovněž on-line. Setkání začne v 15:00 a skončí v 17:30.

Programem bude provázet Hana Lišková a Michaela Kaslová. Společně s garanty projektu PPUČ se můžou učitelé věnovat tématu rozvíjení matematické gramotnosti, přechodu dítěte z MŠ na 1. stupeň ZŠ nebo úskalí při zanedbání rozvíjení činností v oblasti matematických představ.

Na všechna Společenství praxe je možné se přihlásit na webu Gramotnosti.pro.

 

Zdroj: Společenství praxe, https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe

Soubory ke stažení