Společenství praxe | Člověk a zdraví

26. říjen 2020
Webináře
Autor článku: Daniel Suchánek
Společenství praxe | Člověk a zdraví

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sektoru a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem setkání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Přidejte se 9. 11. od 15:00 do 17:00 k on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v rámci kterého se budeme věnovat rozvíjení gramotností a jejich přirozenému propojování v Tělesné výchově a Výchově ke zdraví.

Programem vás provede tým projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s lektory:

  • Helenou Takačovou – lektorkou a výživovou poradkyní,
  • Markem Šnajdrem – studentem Pedagogické fakulty UK oboru Tělesná výchova, Výchova ke zdraví,
  • Michalem Ježdíkem – učitelem na Fakultě Tělesné výchovy a sportu, trenérem, lektorem ČOV.

Na co se můžete těšit?

  • Aktuality v projektu Podpora práce učitelů.
  • Jak rozumět informacím na obalu potravin, vědět “co jíme”, a přitom rozvíjet matematickou gramotnost.
  • Kdo nebo Co zabíjí kreativitu?! Jak podporovat kreativitu nejen u žáků, ale i u učitelů, učit v souvislostech a rozvíjet gramotnosti u žáků v hodinách TV.
  • Sdílení, diskuze.

Přihlašování: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020
Další informace: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe