Společenství praxe | Cizí jazyky

26. říjen 2020
Webináře
Autor článku: Daniel Suchánek
Společenství praxe | Cizí jazyky

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sektoru a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem setkání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Přidejte se 9. 11. 2020 od 13:00 do 15:00 k on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Cizí jazyky, ve kterém si prakticky ukážeme, jak rozvíjet gramotnosti i během výuky na dálku.

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně se zástupci Základní škola Náchod, Drtinovo náměstí 121, kteří budou sdílet své praktické zkušenosti
s využitím Google Classroom.

Na co se můžete těšit:

  • Aktuality v projektu Podpora práce učitelů.
  • Vzájemná výměna zkušeností z online výuky s konkrétními ukázkami práce.
  • Představení nových výukových aktivit rozvíjejících gramotnosti v cizím jazyce.
  • Příležitosti, které nám přináší výuka na dálku, aneb jaké nástroje nám mohou pomoci.
  • Sdílení, diskuze.

Přihlašování: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020
Další informace: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe