Specializační studium Koordinátor EVVO 2022/2023 (2024)

9. červen 2022
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Iva Koutná
Specializační studium Koordinátor EVVO 2022/2023 (2024)

Líska ve spolupráci s ALCEDEM – SVČ Vsetín připravuje v září 2022 otevření nového kurzu akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

Termín studia se předpokládá na září 2022 až podzim 2023. Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin přímé výuky, které jsou rozvrženy do cca 8 bloků. Termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Některé moduly mají i jednodenní výlety. Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy či pracovišti, např. UTB Zlín.
Předpokládá se aktivní zapojení pedagogů, studium nabízí ověřené metody a formy, praktické cvičení, terénní exkurze a práci s pomůckami. Po dobu studia mají účastníci k dispozici konzultanta ke zpracování závěrečné práce.
Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2020. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je:

• účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních či pracovních důvodů jsou řešeny individuálně),

• zpracování a předložení závěrečné práce a portfolia, portfolio obsahuje tematické práce a domácí úkoly z průběhu celého specializačního studia, tématem závěrečné práce je školní program EVVO, včetně ročního plánu.

Místo konání: Hájenka Na novém světě, Semetín, Vsetín, výjezdy na pracoviště EVVO v regionu

Cena: jedná se o formu studia s finanční spoluúčastí. Účastnický poplatek určuje výše dotace a pohybuje se kolem 20.000 Kč (pro účastníky ze Zlínského kraje – cena pro účastníky z jiných krajů bude řešena individuálně). Celkové náklady na studium dosahují cca 35.000 Kč.

Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání i výjezdy či exkurze si pedagogové vždy hradí sami.

Harmonogram modulů (termín, místo) bude zaslán přihlášeným zájemcům.

V případě zájmu o studium vyplňte co nejdříve předběžnou přihlášku na tomto odkaze:
https://forms.gle/cgAbAxfv2mPzJiYUA

Garant studia – informace: Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, tel: 605 806 840