Soutěž ke Světovému dni vody 2020

19. únor 2020
Autor/ka článku: Marek Zemánek
Soutěž ke Světovému dni vody 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dětskou soutěž ke Světovému dni vody 2020. Soutěž je určena pro žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a školy pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, letošním tématem je “Voda a klimatická změna”.

Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu a  v souladu s celosvětovým tématem. Pro rok 2020 je jím „Water and Climate change – Voda a klimatická změna“.

Ministerstvo zemědělství vnímá zásadní význam vody pro lidstvo, osvěta veřejnosti o nenahraditelném významu vody a vodním hospodářství patří mezi jeho priority obsažené ve Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Soutěž vyhlašovaná Ministerstvem zemědělství představuje důležitou součást osvěty veřejnosti. Seznamuje děti každoročně s významem vody v rámci celosvětového měřítka z různých úhlů pohledů, přináší jim nová témata k zamyšlení ohledně vody a vodního hospodářství a pomáhá tak rozšiřovat povědomí široké veřejnosti o významu vody. Smyslem soutěže Ministerstva zemědělství je, aby děti pochopily, proč je voda tak důležitá, jakým způsobem se s ní hospodaří, jaké jsou možnosti a problémy. Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu.

Letošní téma Světového dne vody je o vodě a klimatické změně. S růstem světové populace roste poptávka po vodě, která vyčerpává přírodní zdroje a poškozuje životní prostředí na mnoha místech. Účinnější využívání vody přispěje ke snížení tvorby skleníkových plynů.

Podtémata, která přibližují, doplňují a objasňují téma letošního Světového dne vody:

Nemůžeme si dovolit dále čekat. Pro tvůrce politiky v oblasti klimatu by měla být voda základem akčních plánů.

Voda musí být středem zájmu společnosti. Zpoždění klimatu je stejně nebezpečné jako jeho popírání, proto každá země musí pracovat rychleji. Extrémní změny počasí způsobují, že se voda stává vzácnější, nepředvídatelnější a znečištěnější. Lidé potřebují vodu nejen k přežití, ale i pro všechny stěžejní oblasti jako je hygiena, zdravotnictví, vzdělávání, obchod a průmysl. Akční plány pro řešení změny klimatu je proto třeba propojovat navzájem mezi jednotlivými sektory a koordinovat se sousedními státy tak, aby bylo vzájemně zajištěno bezpečné a udržitelné hospodaření s vodou.

  • Napadá vás, jak zadržet vodu na našem území?
  • Máte nápad, jak dostat vodu i do oblastí, kde není?

Voda může pomoci v boji proti změně klimatu. Existují udržitelná, cenově dostupná a flexibilní řešení pro vodu a hygienu.

Boj s klimatickými změnami otevře ekonomice v mnoha oblastech obrovské příležitosti. Je třeba přijmout cirkulační výrobní systémy pro efektivnější využívání vody. S růstem světové populace vzrůstá poptávka po vodě, která vyčerpává přírodní zdroje a poškozuje životní prostředí na mnoha místech. Řešení zahrnují ochranu zdrojů uhlíku, jako jsou oceány a mokřady, zavádění zemědělských technik šetrných ke klimatu a vyšší opětovné využití odpadních vod. Voda je náš nejcennější zdroj – musíme ji používat zodpovědněji, musíme vyvážit společenskou potřebu vody a zároveň zajistit, aby ani nejchudší lidé nezůstali bez vody.

  • Napadá vás, kde všude nebo jakým způsobem byste mohli opakovaně využívat vodu?
  • Jak byste zajistili dostatek vody pro všechny?

Roli hrají všichni. Je překvapivé, kolik rozhodnutí může kdokoli a kdekoli udělat, aby vyřešil změnu klimatu.

Generální tajemník OSN António Guterres řekl: „Varování jsou nezbytná, ale strach práci nedokončí.

Změna klimatu může být děsivá a zastrašující, ale každý z nás může přispět okamžitě tím, že nebude plýtvat vodou. I takto malý a zdánlivě nevýznamný krok může mít velký význam. Tisíce lidí na celém světě zveřejňují své klimatické akce, kterými přispívají k záchraně planety. Může se jednat např. o krátké 5-ti minutové sprchování místo koupání ve vaně, zastavení vody při čištění zubů, úsporné splachování.

  • Jakým způsobem byste využívali vodu, abyste zajistili její dostatek i pro budoucí generace?
  • Napadají vás další možnosti, jak efektivně využívat vodu nebo kde všude a jakým způsobem jí lze šetřit?

Prosíme učitele, aby s dětmi téma soutěže prodiskutovali a vysvětlili před vytvářením soutěžních prací. Více informací k tématu lze nalézt na níže uvedeném portálu nebo Youtube.

http://www.worldwaterday.org 

www.eagri.cz/detska-soutez

https://www.youtube.com/results?search_query=world+water+day+2020

Zadání, pravidla soutěže a potřebné dokumenty naleznete v souborech ke stažení.