Soutěž Jak pomáhá ombudsman dětem

3. březen 2022
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Monika Šimůnková
Soutěž Jak pomáhá ombudsman dětem

Zajímají Tě práva dětí? Víš, co všechno si můžeš vyřídit na úřadech? Co je to diskriminace? Není Ti jedno, co se děje ve Tvém okolí? Buď součástí unikátní konference pro mladé a diskutuj s ombudsmanem a jeho zástupkyní. Do 30. dubna 2022 zpracuj společně s kamarády téma “Jak pomáhá ombudsman dětem” pomocí povídky, videa, koláže, obrázků či fotek.

Kancelář veřejného ochránce práv vyhlašuje soutěž dětských kolektivů (žáci a žákyně druhého stupně základních škol a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) o účast na historicky první konferenci určené přímo dětem. Ta se uskuteční 15. června 2022 v Brně. Cílem konference je sbírat podměty, kterými by se měl veřejný ochránce práv zabývat v oblasti ochrany práv dětí, diskutovat o nich s dětmi a posílit povědomí o působení naší instituce.

Téma soutěže je prosté – Jak pomáhá ombudsman dětem. Chcete-li se zúčastnit, stačí toto téma s dětmi zpracovat jakýmkoliv kreativním způsobem. Výsledkem Vaší činnosti může být video, koláž z fotografií či obrázků, plakát, povídka, písnička nebo cokoli jiného Vás napadne. Fantazii se meze nekladou! Čas pro zpracování máte do 30. dubna 2022.

V přiložených souborech naleznete plakát soutěže a vyrozumění pro ředitele a ředitelky škol s podrobnými informacemi.

Případné další dotazy Vám může zodpovědět pověřená pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Barbora Jechová na telefonním čísle 542 542 310 nebo e-mailu jechova@ochrance.cz.