„Sousedíci“ slaví Týden Josefa Sousedíka

15. prosinec 2023
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Marek Wandrol
„Sousedíci“ slaví Týden Josefa Sousedíka

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín organizuje ve dnech 13. 12. – 20. 12. 2023 rozsáhlou edukační akci s názvem „Týden Josefa Sousedíka“, jejímž hlavním cílem je osvěta, popularizace a propagace jména a odkazu této významné vsetínské osobnosti mezi mladou generací.

Celá akce byla slavnostně zahájena ve středu 13. 12. 2023, kdy byl ve škole uveden do provozu interaktivní informační kiosek o životě Josefa Sousedíka. Tohoto slavnostního okamžiku se zúčastnila celá řada významných hostů, mezi nimiž nechyběli hejtman Zlínského kraje, představitelé města Vsetína nebo syn Josefa Sousedíka Ing. Tomáš Sousedík.

V rámci celého týdne probíhá celá řada aktivit pro samotné žáky školy, např. beseda na téma Příběh Josefa Sousedíka, vedená Tomášem Sousedíkem a Ing. Kohutkou, dále kreativní soutěž Valašský Edison (hlavní výhra – návštěva Národního technického muzea v Praze), či filmová přestavení v kině Vatra, Josef Sousedík – Génius Valašska.

Pozvání na akci přijaly také vsetínské základní školy, pro které organizátoři akce připravili prezentaci o J. Sousedíkovi, různé vědomostní soutěže a ukázky práce ve virtuální realitě. Po dobu konání této akce probíhá ve škole také Vánoční jarmark a prezentace řemesel s ukázkami výrobků žáků školy. Realizaci celé akce zajišťuje školní žákovský parlament a další žáci školy ve spolupráci se svými pedagogy. Projekt je financován z participativního rozpočtu Zlínského kraje.