SOŠ Luhačovice získala Erasmus+ Certifikát mobility

8. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jana Šuráňová
SOŠ Luhačovice získala Erasmus+ Certifikát mobility

Střední odborné škole Luhačovice se podařilo získat Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě, zařadila se tak mezi 28 škol v České republice, které se jím mohou pyšnit a současně je 2. školou Zlínského kraje s tímto prestižním certifikátem.

Certifikát je dokladem  vysoké kvality předchozích úspěšně realizovaných projektů mobility, uznáním snahy o co nejvyšší míru internacionalizace v rámci vzdělávacího procesu a především oceněním práce zaměstnanců školy, kteří se na předchozích projektech podíleli.

V budoucnu tak škola bude moci pokračovat ve svém úsilí umožnit talentovaným žákům všech oborů odbornou stáž a rozvíjet odborné a jazykové znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků v zahraničí, neboť tento certifikát umožňuje svému držiteli být mezinárodně aktivní prostřednictvím navazování kontaktů s ostatními evropskými institucemi, propagovat studium cizích jazyků a hledat nové možnosti rozvoje odborného vzdělávání a přípravy i za hranicemi České republiky.