SOŠ a Gymnázium Staré Město bylo oceněno Evropskou jazykovou cenou Label 2023

29. listopad 2023
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
SOŠ a Gymnázium Staré Město bylo oceněno Evropskou jazykovou cenou Label 2023

16. listopadu byla v Kaiserštejnském paláci slavnostně předána ocenění Evropské komise inovativním vzdělávacím projektům.

Evropská cena za inovativní výuku byla udělena projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Evropská jazyková cena Label oceňuje aktivity z oblasti jazykového vzdělávání. Ceny převzalo celkem 11 českých škol a univerzit a jednou z nich byla Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, které získalo Evropskou jazykovou cenu Label.

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise pro podporu výjimečných a inovativních projektů v oblasti jazykového vzdělávání, a je udělována letos již po dvacáté druhé. Jejím cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost žáků ke studiu cizích jazyků. Zapojit se mohou nejrůznější vzdělávací instituce od jazykových škol, neziskových organizací přes mateřské, základní, střední školy a gymnázia, po vysoké školy.

Od loňského roku je cena Label udělována ve dvou kategoriích – v kategorii projektů Erasmus+ a v kategorii ostatních inovativních projektů. Každý rok stanovuje Evropská komise priority, ke kterým by se měly přihlášené projekty vztahovat. Speciální pozornost byla v roce 2023 věnována těmto prioritám:

  • Podpora nově příchozích migrantů a vysídlených dětí a mladých lidí v jejich potřebách jazykového vzdělávání
  • Profesní rozvoj učitelů se zaměřením na začleňování a mezikulturní dialog, zejména pokud jde o zvýšenou jazykovou rozmanitost ve třídě
  • Podpora projektů zaměřených na menšiny a regionální jazyky jako prostředek šíření myšlenky rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
  • Studium jazyků, které podporuje osobní růst dospělých účastníků vzdělávání
  • Podpora projektů zaměřených na propojování jazykových a nejazykových obsahů

Landscape yesterday and today

SOŠ a Gymnázium Staré Město získalo cenu za projekt Landscape yesterday and today. Cílem tohoto mezinárodního projektu Erasmus+ bylo zvýšit zájem žáků čtyř evropských škol o geografii, seznámit je s novými metodami a jejich využitím při průzkumu krajiny. Každá z partnerských zemí připravila jiný pohled na krajinu (z hlediska biologického, historického či ekologického). V mezinárodních skupinách žáci pracovali s geografickými informačními systémy, pracovali s přístroji GPS nebo např. Mapovali invazní rostliny. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina, kterou žáci využívali jako pracovní i dorozumívací nástroj. V rámci projektu vznikly pracovní listy v AJ, které jsou nadále využívány ve výuce.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce