Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Workshopy k rozvoji čtenářské gramotnosti

„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. Workshopy startují 26. 9. 2019 ve Vsetíně. 


Problémem současné školní literární a slohové výchovy je přílišné zaměření na fakta, přílišný dril a málo přímé práce s textem, málo přímého poznávání literatury a tvořivé práce, která by navazovala na přirozenou dětskou zvídavost a přirozenou lidskou tvořivost. A je to právě text, jeho komunikační, estetický, hodnotový a postojový potenciál, který tvoří jádro a vlastní obsah smysluplné výuky českého jazyka a literatury. V současné školní praxi však ke škodě věci převládá výklad učitele, žáci jsou spíše pasivní, při zkoušení často jen opakují to, co jim ve výkladu řekl učitel nebo co si přečetli v učebnici. K vyvážení naukové a estetickovýchovné povahy školního předmětu český jazyk a literatura se v rámci projektu IKAP snaží přispět série workshopů zaměřených na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti „Čtenářství jako postoj" a „Kritické myšlení", které budou na podzim 2019 probíhat již tradičně ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje: ve Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti.

 

Workshopy „Čtenářství jako postoj" provází doc. Ondřej Hník

 

V září a v listopadu 2019 se uskuteční série workshopů „Čtenářství jako postoj", která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání s uznávaným lektorem Ondřejem Hníkem. Ten kolegům tentokrát nabídne nejen své bohaté pedagogické zkušenosti v oblasti didaktiky školní literární výchovy a slohu, ale i jedinečný vhled do problematiky čtenářství z pohledu autora beletristických knih včetně knih pro děti a mládež. Hníkovy workshopy učitelům nabídnou tvořivé aktivity, ve kterých mohou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem než v tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři "velké" literatury. Kromě vzdělávacího rozměru má tato akce také společenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností - sbližuje učitele z různých škol Zlínského kraje a poskytuje významný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.

V průběhu září proběhnou workshopy pro učitele ZŠ ve Vsetíně a Zlíně:

Vsetín – čtvrtek 26. září 2019 – Zámek Vsetín

Přihláška zde: Přihláška Vsetín

Zlín – pátek 27. září 2019 – Technologické inovační centrum Zlín

Přihláška zde: Přihláška Zlín

 

Pro učitele ZŠ z okresů Uherské Hradiště, Vsetín a učitele SŠ je tento workshop plánován na listopad 2019:

Kroměříž – 20. listopadu 2019 – Knihovna Kroměřížska

Přihláška zde: Přihláška Kroměříž

Uherské Hradiště – 21. listopadu 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Přihláška zde: Přihláška Uherské Hradiště

Zlín (pro učitele SŠ) – 22. listopadu 2019 – Technologické inovační centrum Zlín
Přihláška zde: Přihláška Zlín (SŠ)

 

Workshopy „Kritické myšlení" provází doc. Jana Marie Tušková

Schopnost kritické práce s informacemi je jedním z klíčových předpokladů k úspěšnému uplatnění člověka ve společnosti. Jak se však dopátrat kvalitních a užitečných informací a jak s nimi dále pracovat? Učitele českého jazyka druhého stupně základních škol Zlínského kraje bude provázet metodikou kritického myšlení doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. Učitelé zde prožijí modelové příklady, při kterých na základě reflexe svých procesů učení a vzájemné výměny zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model učení E-U-R a metody kritického myšlení pro práci s různými zdroji informací. Workshopy se budou tradičně konat ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje:

 

Kroměříž – 7. října 2019 – Knihovna Kroměřížska

Přihláška zde: Přihláška Kroměříž

Uherské Hradiště – 8. října 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Přihláška zde: Přihláška Uherské Hradiště

Vsetín – 9. října 2019 – Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Přihláška zde: Přihláška Vsetín

Zlín – 10. října 2019 – Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Přihláška zde: Přihláška Zlín

 

 


Autor: Hana Lavičková
Vložil/a: Martina Němcová