Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Workshopy k rozvoji čtenářské gramotnosti

„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ.

Problémem současné školní literární a slohové výchovy je přílišné zaměření na fakta, přílišný dril a málo přímé práce s textem, málo přímého poznávání literatury a tvořivé práce, která by navazovala na přirozenou dětskou zvídavost a přirozenou lidskou tvořivost. A je to právě text, jeho komunikační, estetický, hodnotový a postojový potenciál, který tvoří jádro a vlastní obsah smysluplné výuky českého jazyka a literatury. V současné školní praxi však ke škodě věci převládá výklad učitele, žáci jsou spíše pasivní, při zkoušení často jen opakují to, co jim ve výkladu řekl učitel nebo co si přečetli v učebnici. K vyvážení naukové a estetickovýchovné povahy školního předmětu český jazyk a literatura se v rámci projektu IKAP snaží přispět série workshopů zaměřených na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti „Čtenářství jako postoj" a „Kritické myšlení", které budou na podzim 2019 probíhat již tradičně ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje: ve Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti.

 

Workshopy „Čtenářství jako postoj" provází doc. Ondřej Hník

V září a v listopadu 2019 se uskuteční série workshopů „Čtenářství jako postoj", která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání s uznávaným lektorem Ondřejem Hníkem. Ten kolegům tentokrát nabídne nejen své bohaté pedagogické zkušenosti v oblasti didaktiky školní literární výchovy a slohu, ale i jedinečný vhled do problematiky čtenářství z pohledu autora beletristických knih včetně knih pro děti a mládež. Hníkovy workshopy učitelům nabídnou tvořivé aktivity, ve kterých mohou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem než v tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři "velké" literatury. Kromě vzdělávacího rozměru má tato akce také společenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností - sbližuje učitele z různých škol Zlínského kraje a poskytuje významný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.


Pro učitele ZŠ z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a učitele SŠ je tento workshop plánován na listopad 2019:

Kroměříž – 20. listopadu 2019 – Knihovna Kroměřížska

Přihláška zde: Přihláška Kroměříž

Uherské Hradiště – 21. listopadu 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Přihláška zde: Přihláška Uherské Hradiště

Zlín (pro učitele SŠ) – 22. listopadu 2019 – Technologické inovační centrum Zlín
Přihláška zde: Přihláška Zlín (SŠ)

 


Autor: Hana Lavičková
Vložil/a: Martina Němcová