Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vzdělávání nejen pro kariérové poradce

​Společnost VISC s.r.o. nabízí vzdělávání pro výchovné a kariérové poradce, třídní učitele, speciální pedagogy ze ZŠ a SŠ, vychovatele z dětských domovů v rozsahu 4, 16 a 20 hodin a připravuje další kurzy -  základní kurz pro kariérové poradce (8 a 24 hodin).

Témata kurzů:

1. Kariérové poradenství v teorii a praxi - 20 hodin – 2 100 Kč/os.
Kariérní poradenství – vymezení pojmu, přístupy v kariérovém poradenství 
Inovativní koncepce v poskytování kariérového poradenství

2. Kariérní poradenství - kvalita života ve vztahu ke kariéře - 20 hodin – 2 100 Kč/os.
Existenciální škála – metoda pro měření kvality života
Vlastnosti, které podporují vnímání dobrého života
Jak rozvíjet vlastnosti podporující vnímání dobrého života

3. Kariérní poradenství – práce se žáky se speciálními potřebami - 16 hodin – 1 600 Kč/os.
Specifika přístupu k žákům, odlišnosti v komunikaci, 
Zásady kariérového poradenství směrem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, objektivní posouzení možností žáka i uplatnitelnosti na trhu, respekt a otevřená komunikace

4. Kariérní poradenství - motivace, koučovací přístup – 4 hodiny – 500 Kč/os.
Role motivace v oblasti kariérového poradenství, Koučovací přístup při sestavování kariérních plánů, Metoda GROW

5. Jak vést poradenský rozhovor – 4 hodiny 500 Kč/os.
Pravidla a zásady komunikace ve skupině a s jednotlivcem, struktura rozhovoru, typy otázek

6. Intervizní setkání pedagogů – kariérových poradců – 4 hodiny 500 Kč/os.
Řešení případů z praxe, konkrétní kazuistiky ze školní praxe, vzájemná výměna zkušenosti při řešení problémů

7. Kompetenční modely pracovních pozic – 4 hodiny 500 Kč/os.
Typické ukázky nejčastějších pracovních pozic, srovnání profilu osobnosti a profilu pracovní pozice

8. Inovativní trendy v kariérovém poradenství – 4 hodiny 500 Kč/os.
Kariérní poradenství s přesahem do budoucnosti. Průmysl 4.0, jeho dopady na zaměstnanost, na strukturu zaměstnanosti, požadavky zaměstnavatelů.
Moderní trendy ve výrobě, řízení a administrativě firem, bezpapírová výroba, digitální ekonomika, , internet věcí, cloudové technologie – napříč různými odvětvími budou vyžadovat specifické kompetence.

Semináře s exkurzí:

9. Průmysl 4.0 a jeho dopady na personální požadavky firem – do BD SENSORS s.r.o. Buchlovice
10. Právo a justice v ČR – do Justiční akademie ČR v Kroměříži
11. Zavádění Průmyslu 4.0 ve společnosti RayService a.s. Staré Město, bezpapírová výroba a kvalifikační matice – do RayService a.s. Staré Město

Připravujeme tematicky zaměřené exkurze do firem a institucí.

Lektorují odborníci z praxe. 
Termín: bude upřesněn na základě poptávky.
Místo: bude upřesněno na základě poptávky.

Kontakt: sylva.stepitova@visc.cz, 775 618 422


Autor:
Vložil/a: Jana Galová