Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Workshop „Tvořivý sloh“ pro učitelky a učitele ZŠ a SŠ

​V průběhu listopadu 2018 proběhnou workshopy sloužící k rozvoji čtenářské gramotnosti pro vyučující českého jazyka a literatury na 2.  stupni ZŠ a na SŠ. 


Střední odborná škola Luhačovice jako partner projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 pořádá workshopy sloužící k rozvoji čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka a literatury druhého stupně základních škol a středních škol. Podzimní setkání zaměřená na slohové vyučování proběhnou:


  • 21. 11. 2018        pro SŠ      TIC Zlín                                                           Přihlášení SŠ
  • 22. 11. 2018       pro ZŠ      Masarykova veřejná knihovna Vsetín           Přihlášení VS
  • 23. 11. 2018       pro ZŠ      Knihovna Kroměřížska                                  Přihlášení KM
  • 28. 11. 2018       pro ZŠ      TIC Zlín                                                           Přihlášení ZL
  • 29. 11. 2018       pro ZŠ      Gymnázium Uherské Hradiště                      Přihlášení UH

 

Lektorem workshopů „Tvořivý sloh" je doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., respektovaný didaktik literární výchovy, básník a učitel. Hníkovy semináře jsou inspirativní ve smysluplném propojení výuky slohu s literární, komunikační a jazykovou výchovou. Účastníci budou mít možnost aktivně se podílet na cílevědomé tvořivé práci s texty různých funkčních stylů. Vyzkouší si autenticky vstupovat do reálných textotvorných problémů (stylových, kompozičních, druhových, žánrových, motivických) a v neposlední řadě získají možnost sdílet se svými kolegy zkušenosti, možnosti i limity tvořivé práce s texty.


Pozvánku s programem vzdělávací akce naleznete zde:  Pozvánka_ZŠ  a  Pozvánka_SŠ


OPVVV logo.png

Autor: Andrea Vorlová
Vložil/a: Martina Němcová