Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Studium pro asistenty pedagoga

​Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistent pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace.

Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle  zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace
 
Profil absolventa: Absolvent získá schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga, orientovat se v systému a organizaci školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, v systému spolupracujících institucí, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky, schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních pedagogických pojmech, naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, zvládat krizové situace, pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením.
 
Povinnou praxi v rámci kurzu si mohou účastníci zajistit sami, případně jim ji zajistíme. Kdy budou účastníci na praxi docházet si domluví s ředitelem zařízení, kde budou praxi vykonávat, dle svých možností a potřeb zařízení.

Možnosti pracovního uplatnění:
záleží na výši dosaženého vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.:
  • asistent pedagoga se vzděláním VŠ, SŠ s maturitou: AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
  • asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity: AP vykonává přímou pedagogickou činnost spočívajících v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči
Vstupní předpoklady:
  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • bez záznamu v trestním rejstříku
  • dobrý zdravotní stav
  • bez logopedické vady

Tématické okruhy vzdělávacího programu, termíny vzdělávacího cyklu a možnost přihlášení naleznete na webových stránkých společnosti Fakta, s. r. o. - - vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mgr. Hana Zítková
projektový manažer
Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro DVPP
Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. +420 566 620 520
www.fakta.cz

Autor:
Vložil/a: Jana Cenková