Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Školení pro práci s metodou Persona Dolls

Vzdělávací program pro pedagožky a pedagogy dětí ve věku 3 – 9 let proběhne od září do prosince v Praze. Přihlášky do 10. 4. 2017.


Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov, svůj příběh. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému mateřskému jazyku.

Pro koho je metoda vhodná?

Pro děti od 3 do 9 let, ve školkách, školách i zařízeních mimoškolního vzdělávání mládeže.


Co vám přinese práce s Persona Dolls?

Práce s panenkou vás naučí neříkat „on to tak nemyslel“ nebo „to nic není“ v situacích, kdy se děti navzájem zraňují. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.


Co práce s Persona Dolls přináší dětem?

Metoda Persona Dolls rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, respekt a péči o druhé. Pomáhá dětem i dospělým oceňovat rozmanitost.


Chcete pracovat s Persona Dolls?

Zaujala vás metoda Persona Dolls – panenky s osobností? Nabízíme vám 9denní vzdělávací kurz. V rámci jednotlivých setkání se s metodou seznámíte a dozvíte se více o přístupu vědomé práce s předsudky. Vytvoříte si svoji panenku Persona Doll podle potřeb skupiny dětí, se kterou pracujete. Absolvujete povinnou praxi a získáte zpětnou vazbu. V rámci kurzu se střídají praktické, teoretické a sebezkušenostní aktivity, které se věnují představám normality a reflexi toho, jak s dětmi mluvíme.


Termíny

Účast na všech částech kurzu je povinná

21. – 23.9. 2017

19. – 21.10. 2017

7.- 9.12. 2017

Cena kurzu je 16.000 Kč na osobu včetně DPH a včetně panenky.

Financování kurzu lze zajistit v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), nebo v rámci Šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ) nebo z jiných dotačních programů MŠMT, podporující multikulturní výchovu, prevenci xenofobie a rozvoj humanismu.

Součástí kurzu je tvorba vlastní panenky, osvojení práce s panenkou Persona Dolls v souladu s cíli vědomé práce s předsudky, ze které metoda vychází. Kurz je složen z aktivit praktických, teoretických a sebereflekčních aktivit. Součástí kurzu je také rozbor videozáznamů z praxe.

Každý účastník také dostane v příběhu kurzu zpětnou vazbu na příběh své panenky a i na práci s panenkou a základě rozboru videa.


Obsahy dle jednotlivých bloků

1. blok - 21. – 23. 9. 2017 (celé 3 dny), Praha

Úvod do metody Persona Dolls© a přístupu vědomé práce s předsudky. Vytváření vlastní panenky a její biografie. Vytváření konkrétních příběhů panenky pro interakci s dětmi (co máme společného). Informování rodičů a kolegů a samotný nácvik práce s panenkou – jak vést rozhovor s dětmi.   

2. blok -  19. – 21.10. 2017 (celé 3 dny), Praha

Reflexe vlastní praxe – první návštěva panenky, rozbory videí z praxe. Tvorba příběhů o tom, co nás odlišuje a co nás může obohatit. Prohloubení tématu odlišnosti a předsudků. Prohloubení přístupu vědomé práce s předsudky.         

3. blok - 7. – 9. 12. 2017 (celé 3 dny), Praha

Reflexe vlastní praxe – další návštěva panenky, rozbory videí z praxe. Tvorba příběhů o tom, co je a není fér, práce s předsudky. Prohloubení tématu diskriminace a zapojování dětí do řešení problémů.


Podmínky účasti a přihlášení

  • garance zajištění praxe v rámci výcviku - skupina 5 – 6 dětí ve věku 3 – 9 let, se kterými můžete v rámci výcviku realizovat praxi a rozvíjet své dovednosti při práci s Persona Dolls
  • motivace pro sebevzdělávání, dlouhodobou spolupráci a sdílení zkušeností z praxe i po ukončení kurzu
  • zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu; v motivačním dopisu rozveďte prosím dosavadní zkušenosti s tématy školení, co vás na přístupu zaujalo, jak a kde chcete Persona Dolls využít a popište skupinku dětí, se kterými plánujete realizovat praxi

Přihlásit se můžete do 10. 4. 2017 prostřednictvím formuláře na webu projektu Varianty. Později budete požádáni o zaslání stručného životopisu a motivačního dopisu

Více informací o metodě Persona Dolls a podmínkách absolvování kurzu naleznete na webu www.persona-dolls.cz nebo vám je poskytne Alena Felcmanová na telefonních číslech 778 402 764 a 222 350 830 nebo na e-mailu: alena.felcmanova@clovekvtisni.cz 


PD_letak_podzim 2017.pdf


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová