Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Seminář k česko-německým výměnám pedagožek a pedagogů v předškolní oblasti

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem srdečně zve na Informační a kontaktní seminář pro pedagogy mateřských škol a školních družin z České republiky a Bavorska, který je realizován v rámci projektu Výměn pedagogických pracovníků financovaném z prostředků Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí. Akce se uskuteční 12. a 13. května 2017 v Chamu a je určena pro všechny, kteří mají zájem o česko-německou spolupráci. Účastníci budou informováni o konkrétních formách přeshraniční spolupráce mezi pedagogy mateřských škol a školních družin obou zemí.


Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
Účastníci: 20 z ČR a 20 z Bavorska
Cena: zdarma

Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.

Hlásit se můžete společně se svým stávajícím partnerským zařízením nebo i v případě, že partnera na německé straně teprve hledáte. Tyto semináře jsou již několik let vhodnou příležitostí k nalezení přeshraničního partnerského zařízení. V průběhu semináře účastníci představí svoje zařízení ostatním - vezměte si proto s sebou informační materiál nebo jinou dokumentaci k prezentaci Vašeho zařízení (letáky, fotografie, krátké video, ppt...). 

Seminář bude probíhat v českém a německém jazyce, jednotlivé části budou simultánně tlumočeny. Účast na akci je zdarma. Koordinační centrum přebírá veškeré náklady na ubytování a stravu. Výdaje na dopravu lze podpořit maximální částkou 20 EUR.
Přihláška na akci k vyplnění do 23. dubna 2017 na stránkách Tandemu.

Více informací k výměně českých a bavorských pedagogů mateřských škol a školních družin naleznete zde.  V případě dalších dotazů kontaktujte Evu Danielovou, pedagogickou pracovnici, email: danielova@tandem-org.cz, tel.: +420 377 631 490.
 Autor:
Vložil/a: Martina Němcová