Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

​Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistent pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace.

termín: 19.01.2018 - 11.03.2018
všechny termíny cyklu:
19.01.2018 | 20.01.2018 | 21.01.2018 | 09.02.2018 | 10.02.2018 | 11.02.2018 | 23.02.2018 | 24.02.2018 | 25.02.2018 | 09.03.2018 | 10.03.2018 | 11.03.2018určeno pro:  časový rozsah:  120 hodin (80 vyučovacích h přímá teoretická výuka a 40 h praxe ve školách a školských zařízeních)
místo konání:  Zlín - Centrum Nekky II, Valachův Žleb 5371, Jižní Svahy, Zlínakreditace:  MSMT-6354/2017-2-320
var. symbol:  lektor:  
typ semináře:  cena vč. DPH:  8.500 Kč
způsob platby:  Pokud budete kurz hradit jako soukromá osoba, napište do fakturační adresy soukromou adresu a do IČ, DIČ a č. účtu NEMÁM. Bohužel se množí případy, kdy se účastníci přihlásí do kurzu, svou účast si rozmyslí, ale přihlášku nestornují a blokují tak místa jiným vážným zájemcům. Z toho důvodu obdržíte před začátkem kurzu vstupní dotazník, který je považován za závaznou přihlášku. Jeho vyplněním a odesláním zpět potvrzujete, že do kurzu nastoupíte. Pokud si účast v kurzu rozmyslíte, informujte nás!!
poznámka:  Závěrečná zkouška je předběžně naplánována na 24. 3. 2018. Bude se skládat z písemného testu a obhajoby krátké závěrečné práce.

Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle  zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace

 

Profil absolventa: Absolvent získá schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga, orientovat se v systému a organizaci školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, v systému spolupracujících institucí, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky, schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních pedagogických pojmech, naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, zvládat krizové situace, pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením.

 

Možnosti pracovního uplatnění:

záleží na výši dosaženého vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.:

  • asistent pedagoga se vzděláním VŠ, SŠ s maturitou:
    AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
  • asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity:
    AP vykonává přímou pedagogickou činnost spočívajících v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči

Poskytovatel vzdělávací akce: Vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o.
se specializuje na vzdělávání pracovníků 
ve školství a sociální oblasti.
Akreditace MŠMT, MPSV a MV, 
člen AIVD    Autor:
    Vložil/a: Radka Dohnalová