Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Mechatronika - Podpora výuky interaktivní formou

​Srdečně Vás zveme na akci s názvem: "Mechatronika - Podpora výuky interaktivní formou", která se uskuteční 14. listopadu 2018 ve Zlíně, v Technologické a inovačním centru, Vavrečkova 5262, budova 23, od 10.00 do 13.00. 


Vážené kolegyně a kolegové,

podpoře polytechnického vzdělávání a podpoře děvčat při volbě technického směru jejich dalšího profesního zaměření, prostřednictvím nových metod a forem s využitím moderní techniky a technologie je věnován seminář pro pracovníky základních a středních škol, kteří se touto oblastí zabývají nebo mají zájem se dozvědět něco více. Případně i pro všechny další zájemce z řad veřejnosti.

Srdečně Vás zveme na akci s názvem: "Mechatronika - Podpora výuky interaktivní formou", která se uskuteční 14. listopadu 2018 ve Zlíně, v Technologické a inovačním centru, Vavrečkova 5262, budova 23, od 10.00 – 13.00. 

Anotaci akce i způsob přihlášení najdete v textu níže.

 

S pozdravem

 

Stanislav Minařík
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu"Mechatronika - Podpora výuky interaktivní formou"

Prezentující: ČVUT - prof. Ing. Boris. Šimák, CSc., Igor Červený

Anotace:

Výuka informatiky by se měla v příštích letech výrazně proměnit …

školáci se mají učit základům programování …

jak se na změnu mohou školy připravit již a co mohou nabídnout dětem a rodičům …

 

To vše se dozvíte 14. listopadu 2018 ve Zlíně, v Technologické a inovačním centru, Vavrečkova 5262, budova 23, od 10.00 do 13.00.

Koncepcí se snažíme především populární formou (robotické stavebnice, virtuální i rozšířená realita, programování apod.) o získání zájmu ze strany žáků základních škol i jejich rodičů o technické i ICT obory, neboť s postupujícím časem v návaznosti trendů Průmyslu i Společnosti 4.0 bude potřeba
pro český trh zajistit daleko větší počet kvalifikovaných pracovníků ve zmiňovaných oborech.

Mimo motivace studia v oblastech techniky a ICT si rovněž klademe za cíl atraktivní podporu jemné motoriky, vzdělávání přírodních věd i prohlubování logického a kritického myšlení. Tyto základní pilíře nejsou vhodné pouze pro polytechnické či technické odvětví, ale jsou potřebné i pro další profese či studijní obory, jako jsou například lékařství, ekonomie, pedagogiky, kde se učitelé u žáků setkávají stále častěji se špatnými motorickými dovednostmi i nedostatečným logickým i kritickým myšlením.

Navíc neopomíjíme obsahové rozlišení náplně (zadání úkolů) pro chlapce a děvčata. Genderový přístup je zvolen především z důvodu povzbuzení dívek ke studiu, protože obvykle zvolená forma vzdělávání způsobem – muž pro chlapce – nepřímo způsobuje odliv jejich zájmu o technické vzdělávání. Toto rozlišení volíme i v návaznosti na inkluzivní vzdělávání s cílem rovné příležitosti žen a mužů. Právě dívky mohou do tradičně mužského světa vnést nové a neotřelé podněty.

Prosíme o vaše přihlášení na: igor.cerveny@gmail.com

Akce je bezplatná a občerstvení zajištěno.

 


Autor: Stanislav Minařík
Vložil/a: Jana Cenková