Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Konference kariérových a výchovných poradců

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako partner Zlínského kraje v projektu IKAP pořádá ve dnech 5. – 7. 6. 2019 ve Zlíně Dny řemesel. V rámci Dnů řemesel 2019 proběhne ve Zlíně dne 5. 6. 2019 konference pro kariérové/výchovné poradce. Hlavním tématem bude podpora dívek při studiu technických a přírodovědných oborů. Registrace je stále možná až do naplnění kapacity. 


Ve středu 5. 6. 2019 proběhne Konference kariérových a výchovných poradců, jejímž ústředním tématem bude podpora technického a IT vzdělávání pro dívky, absolventky základních a středních škol. Se svými prezentacemi vystoupí zástupkyně Gender studies, o. p. s., Czechitas z. s., a prorektorka pro internacionalizaci z UTB Zlín. Nebudou chybět příspěvky zaměřené na praktické kariérové poradenství zástupců Regio – výzkumného a vývojového centra, z. ú.,  psychologa Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín i pracovníka Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Zlíně. Na konferenci budou zastoupeni významní zaměstnavatelé i vybrané střední školy.


PROGRAM

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
Občerstvení
 
9:00 – 9:10 Zahájení
Bc. Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK
 
9:10 – 9:40 Genderové stereotypy ve vzdělávání
Markéta Štěpánová, Gender Studies o.p.s.
 
9:40 – 10:10 Více žen v IT
Iva Kožíková, Czechitas z.s.
 
10:10 – 10:40 Technické obory UTB vhodné pro dívky
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D
 
10:40 – 11:00 Aktuální dění v oblasti karierového poradenství ve Zlínském kraji
Mgr. et Mgr. Jana Galová, MBA; Mgr. Věra Stojarová, specialistky Centra kariérového poradenství
 
11:00 – 11:10 Uplatnitelnost mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II
Bc. Olga Šišková, specialista zaměstnanosti KHK ZK
 
11:40 – 11:50 Diskuse o zkušenostech a zájmu ke studiu technických a IT oborů
Zdeněk Julina, moderátor
 
11:50 – 12:20 Přestávka – občerstvení
 
12:20 – 12:50 Moderní pomůcky pro kariérové poradenství
Ing. Renáta Václavková, Regio – výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.
 
12:50 – 13:20 Kariérové poradenství v praxi
Mgr. Marek Hajžman, psycholog KPPP Zlín
 
13:20 – 13:50 IPS a služby kariérového poradenství ÚP
Mgr. Josef Šrámek, ÚP Zlín
 
13:50 – 14:00 Diskuse ke zkušenostem s kariérovým poradenstvím
Zdeněk Julina, moderátor
 
14:00 – 14:30 Přestávka – občerstvení
 
14:30 – 15:20 Prezentace SŠ
Možnosti motivace a podpory dívek ke studiu technických oborů zkušenosti vybraných SŠ Zlínského kraje

  • SOŠ OCHRANY OSOB A MAJETKU, S.R.O. Zlín - Ing. Antonín Prokeš, zástupce ředitelky školy
  • SPŠ Polytechnická-COP Zlín - Ing. Jiří Charvát, ředitel
  • SŠ FILMOVÁ, MULTIMEDIÁLNÍ A POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ S.R.O. Zlín - Ing. Jana Klinkovská, mediální výchova
  • SŠ LETECKÁ S.R.O. Kunovice - Ivana Baná, odborný výcvik
  • SPŠ Otrokovice - Ing. Radomil Hanulík, zástupce pro PV
15:20 – 15:30 Diskuse Zdeněk Julina, moderátor
 
15:30 – 16:10 Prezentace firem
Možnosti uplatnění žen středoškolaček-vysokoškolaček u konkrétních zaměstnavatelů (představení konkrétních pracovních pozic, kompetence a nutné znalosti a dovednosti, srovnání průměrných mezd s administrativou)
 
  • Kovárna VIVA, Martin Lutonský, HR manažer
  • PROMENS, Lenka Galetková, HR manažerka
  • GENICZECH – M, Robert Havlík, výrobní ředitel
  • BARUM Otrokovice, Viktor Mechl, HR manažer
16:10 – 16:20 diskuse k prezentacím Zdeněk Julina, moderátor
 
16:20 – 16:30 Ukončení akce
 

Zájemci o účast se mohou přihlašovat až do naplnění kapacity. Vyplněnou  přihlášku zasílejte na adresu stachova@khkzk.cz


Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhne v areálu SVIT Den otevřených dveří.  Své výrobní haly zpřístupní firmy Geniczech-M, spol. s r. o., Flow-Tech, s. r. o. a Kovárna VIVA, a. s. Vstup do firem bude pro účastníky zdarma.

V pátek 7. 6. 2019 proběhnou ve firmách Geniczech-M, spol. s r. o., Flow-Tech, s. r. o. a Kovárna VIVA, a. s., Konform Plastic, s. r. o. a ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a. s. exkurze žákyň a žáků zlínských základních škol.

 

Kontakt: Mgr. Pavla Stachová, koordinátorka odborných aktivit projektu IKAP, stachova@khkzk.cz 


OPVVV logo.png

Autor:
Vložil/a: Martina Němcová