Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019

​Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 17.-18. 9. 2019 konferenci na téma udržitelnost ve vzdělávání. Akce je určena pedagogům, vědeckým pracovníkům, poradenským pracovníkům a pracovníkům v oblasti dalšího vzdělávání. 


Vzdělávání k udržitelnému rozvoji se v souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálnějším tématem obecně veřejných i odborných diskuzí. Ukazuje se, že vzdělávání k udržitelnému rozvoji je vnímáno jako jeden z mnoha způsobů, jak ovlivnit myšlení a chování lidí směrem ke snížení negativních dopadů na životy lidí a životní prostředí vůbec.

Nepřekvapí tak, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj se objevuje v podobě produktů nabízených institucemi formálního a neformálního vzdělávání pro široké spektrum věkových skupin. Obecně se toto téma ukazuje jako velice významné i pro celoživotní vzdělávání.

Nicméně v souvislosti s touto diskuzí a trendem se vytrácí i jiná zásadní otázka:

Do jaké míry je vůbec udržitelné samotné vzdělávání, na kterém je postavena naše kultura a dílčí problémy, které s tím souvisí?

V tomto kontextu si lze v současné době položit mnoho otázek, jejichž zodpovězení může vyvolat určité znepokojení či dokonce obavy. Do jaké míry, případně jak dlouho je udržitelná situace například v následujících oblastech:

 • zajištění kvalitní výuky dostatečným množstvím erudovaných učitelů na ZŠ, SŠ a VŠ
 • obecné podpory a zvýšení prestiže učitelů jako klíčového předpokladu pro rozvoj vzdělanosti
 • dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariérového řádu
 • financování a investic do vzdělávacího systému
 • podpory učňovského školství a středního odborného školství
 • systému hodnocení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ
 • podpory studentů se specifickými potřebami
 • rozsahu činnosti akademických pracovníků v souvislosti s hodnocením vědy a výzkumu
 • flexibility vzdělávacího systému s ohledem na potřeby společnosti a trh práce
 • rozvoje kompetencí u seniorů v souvislosti s demografickými trendy a rostoucími nároky
 • společenské odpovědnosti případně občanské aktivity žáků, studentů i  širší veřejnosti
 • adaptability populace na turbulentní politicko-ekonomické prostředí a technologický pokrok
   

Co je cílem konference?

Cílem XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019 – Udržitelnost ve vzdělávání. Minulost, současnost a budoucnost?  – je zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním  z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Uvítáme příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou, či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).

 

Komu je konference určena?

Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím a zajímá je výše uvedené téma - vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.


Přihlášky

Přihlašování probíhá přes online formulář na stránkách konference.   

Pro účast na konferenci jak s příspěvkem, tak i bez příspěvku je nutné zaplatit konferenční poplatek.
Poplatek zahrnuje pronájem konferenčních prostor, občerstvení, stravování, náklady na  doprovodný program konference, náklady spojené s přípravou a tiskem sborníku příspěvků z konference.
V konferenčním poplatku není zahrnuto ubytování.
V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací.

Výše konferenčního poplatku:

Druh platbyVýše platbyTermín platby
Early bird1 990 Kčdo 31. 5. 2019
Standardní platba2 290 Kčod 1. 6. 2019 do 15. 7. 2019
Pozdní platba2 590 Kčod 16. 7. 2019 včetně platby na místě
Studenti Mgr. a Ph.D.1 250 Kčnutno prokázat na místě konference aktuálním potvrzením o studiu


Více informací na www.icolleconference.cz


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová