Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Konference Vzdělání pro budoucnost 2019

Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání a Nakladatelství Fraus společně připravují konferenci Vzdělání pro budoucnost, která proběhne ve dnech pátek až sobota 22. 3. – 23. 3. 2019 v Praze na Novotného lávce.


Účastníci konference se v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání.


Hlavní pilíře konference

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet

2. Účinné metody učení – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení

3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak


Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání. Přehled řečníků najdete na stránkách Mensy v sekci Přednášející


Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.


Termíny pro přihlašování
Zahájení registrace: 11. 12. 2018 od 13:14

Včasná registrace do 15. 2. 2019. Od 16. 2. 2019 je konferenční poplatek za jednoho účastníka a oba dny konference 1 110 Kč. Konferenční poplatek obsahuje veškeré přednášky a workshopy, drobné občerstvení, vodu, kávu, čaj. Školy spolupracující s Mensou nebo se Světem vzdělání a členové Mensy mají slevu 100 Kč. Jednodenní registrace není možná. Po registraci na konferenci si můžete objednat také obědy a páteční večeři (200 Kč/oběd nebo večeři).


Bližší informace o konferenci včetně on-line přihlášky najdete na http://konference.mensa.cz.


Případné dotazy pište na adresu konference@mensa.cz.

 


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová