Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Komunita jako místo podpory pro ohrožené rodiny

Komunita představuje potenciální zdroj přirozené pomoci ze strany skupiny lidí, kteří spolu žijí, pracují nebo vykonávají jiné každodenní aktivity. Nespornou výhodou pomoci prostřednictvím místní komunity je rychlost, konkrétnost, dostupnost a efektivnost. Pokud jsou vztahy a vazby v komunitě pevné a silné a všichni si vzájemně pomáhají, může i ve společnosti fungovat vzájemná solidarita a harmonie. 


Přijďte se spolu s námi nechat inspirovat, jak taková pomoc může vypadat.


Termín, čas: 6. listopadu 2019, 09:00 - 16:00

Místo: Aula Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín

Účastníci: Obce, organizace a instituce podílející se na péči o děti a mládež, o rodiny s dětmi v daném regionu.

 

Zahraniční hosté

paní Katrín Pórdís Jacobsen, vedoucí oddělení speciálního poradenství sociálního odboru města Reykjavíku, Island

pan Jaap Bruijn, pedagog v oboru sociální práce, supervizor, Univerzita Hanzehogeschoole, Groningen, Nizozemí

 

Program

Úvod paní Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí 

Význam komunity pro pomoc ohroženým rodinám paní Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí, Krajský úřad Zlínského kraje


Pomoc rodinám, pohled z Islandu - paní Katrín Pórdís Jacobsen 

Komunita jako místo podpory pro rodiny s dětmi s důrazem na rodiny s dětmi s handicapem


Pomoc rodinám, pohled z Nizozemí - pan Jaap Bruijn 

Komunita jako místo podpory pro rodiny s dětmi s důrazem na rodiny v obtížné sociální situaci


Diskuze, závěrečné slovo


Jazyk, tlumočení: český / anglický, simultánní překlad

Občerstvení: V průběhu bude k dispozici drobné občerstvení.

Doprava, parkování: U Střední zdravotnické školy je omezené množství parkovacích míst, doporučujeme parkovat v blízkém okolí.  

Je možné využít MHD (autobus č. 33, zastávka Zdravotnická škola; trolejbus č. 2, zastávka Dřevnická).

 

Přihláška: Přihlášku zašlete do 15. října 2019 na adresu: radka.vysmekova@kr-zlinsky.cz. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, která je 100 osob. Účast na semináři je bezplatná. Formulář přihlášky ke stažení:  Seminář_Přihláška.docx


  Pozvánka_Island_Nizozemí_6 listopad 2019.pdf

 

Kontaktní os. ZK: paní Radka Výsmeková, odborná koordinátorka projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II,

tel.: +420 577 043 312, +420 731 555 287


Seminář se koná v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502. 

Logo OPZ barevné.jpg                                                                                                       zk_znacka_CMYK.jpg                                                                                           

Autor: Radka Výsmeková
Vložil/a: Martina Němcová