Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Komenský 2020 a Projekt proměny
​V roce 2020 si připomeneme 350 let od úmrtí J. A. Komenského, který měl celoživotní sen – toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou zcela ztraceny. Školám se tak nabízí jedinečná možnost realizovat s žákyněmi a žáky Projekt proměny. 


Interaktivní dílna Komenský 2020

Vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žákyně a žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. 

Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. 

Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Dílna trvá 90 min., varianty pro 4.- 6., 7.- 9. tř. ZŠ a pro SŠ.

Obvyklá cena za program je 600 - 800 Kč.

Na stránkách www.najdilektora.cz mohou pedagožky a pedagogové vyhledat lektory pro tento program a kontaktovat je přímo. 


Akreditovaný seminář Jak realizovat Projekty proměny

Pedagožky a pedagogové mohou dne 26. 11. 2019 absolvovat akreditovaný kurz Klíčové oblasti pro proměnu společnosti aneb Jak realizovat Projekty proměny.

Kdy a kde: 26. 11. 2019 Kroměříž (10:15–11:45), Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3, Kroměříž
Lektorka: Mgr. Petra Burdová, koordinátorka projektu Komenský 2020
Cena 2 hodinového semináře: 400 Kč
Seminář je součástí konference Nebojme se etické výchovy.
Uzávěrka registrace na seminář do Kroměříže je 19. 11. 2019.
Absolventi obdrží osvědčení o účasti na tomto kurzu.
Více informací: Mgr. Petra Burdová pburdova@kam.cz, tel. 776 295 129, koordinátorka projektu Komenský 2020.
Registrace: online 
registrační formulář 


Realizace vlastního Projektu proměny a zapojení do soutěže

Mladí lidé budou moci využít interaktivní program Projekt proměny, na základě kterého mohou vymyslet a zrealizovat osobitý projekt ve své rodině, škole, obci, kraji či státě. Všichni zapojení projdou postupně 3 částmi:
A) Diagnóza – pojmenování problému
B) Návrh léčení – pojmenování způsobů k nápravě
C) Praktická realizace konrétního návrhu
Všechny projekty se budou týkat jedné ze 7  daných oblastí: Rodina, Vzdělanost, Vláda, Podnikavost, Média, Víra a Umění.

Pro motivaci a inspiraci můžete využít

1. INTERAKTIVNÍ DÍLNU PROPRO – 90 min., varianty pro 7.- 9. tř. ZŠ a SŠ
Realizace tohoto programu může proběhnout po Interaktivní dílně K2020 se stejným lektorem, nebo si metodiku programu můžete vyžádat na adrese p.burdova@kam.cz a realizovat ji mohou přímo vaši učitelé, kteří se také mohou zaregistrovat a zúčastnit školení o Projektu proměny (PROPRO), viz. výše.

2. INTERAKTIVNÍ KNIHU (na stránkách projektu www.komensky2020.cz), která obsahuje Komenského myšlenky a konkrétní inspirativní nápady na projekt PROPRO.

3. PUBLIKACE
To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských, J. Hábl, D. Loula. 
Lidskost není docela ztracena, J. Hábl.

Podmínky soutěže najdete na www.komensky2020.cz – CHCI SE ZAPOJIT – SOUTEŽ.Autor: Hana Martináková
Vložil/a: Jana Cenková