Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Keramika ve škole
Interaktivní seminář a dílna nabídnou konkrétní možnosti, jak dokonale zvládnout práci s hlínou.Datum: 23. 8. 2019
Čas: 9.00 – 18.00 (s hodinovou přestávkou na oběd)
Místo: ZUŠ Uherské Hradiště
Určeno pedagogům ZŠ, MŠ, volnočasovým pedagogům.

Cena: 1 600,- Kč. Pro případného druhého účastníka z jedné školy i pro všechny případné další účastníky z jedné školy je cena 1 500,-Kč. Cena zahrnuje i občerstvení.

Lektoři: Jana Tvrdoňová, výtvarnice a pedagožka ZUŠ, která se dlouhodobě profesně i lektorsky zaměřuje na keramickou tvorbu.

Přihlášky na akci: do 28. 6. 2019, nebo do naplnění kapacity (10 účastníků) na e-mailovou adresu: kaomat@kaomat.cz
Seminář je akreditován MŠMT.

Anotace semináře: Interaktivní seminář a dílna nabídnou konkrétní možnosti, jak dokonale zvládnout práci s hlínou. Účastníci semináře obdrží pracovní listy, které budou obsahovat správný technologický postup a zároveň vysvětlí správný didaktický postup při uvádění této techniky do hodin výtvarné výchovy nebo do volnočasových aktivit. Didaktický návod nabídne možnosti jak pro využití práce s hlínou v jednotlivých hodinách, tak návod, jak tuto techniku využít při posilování mezipředmětových vazeb a tvorbě školních projektů, popřípadě ve volnočasové činnosti a zájmové činnosti (školní družiny, školní kroužky). Během semináře si účastníci vyzkouší základní technologické postupy (modelování, glazování) a získají základní návyky nutné pro točení na keramickém kruhu.

Seminář je rozdělen do lekcí s těmito podtituly:
  • Majolika
  • Modelování – výroba keramických objektů třemi základními technikami (tvarování z hmoty, lepení z plátů, reliéf).
  • Praktické ukázky dalších způsobů utváření – co vše hlína dokáže, jaké jsou její možnosti při práci s dětmi.
  • Možnosti dekorování keramiky, bezpečnost při práci s keramickými glazurami.
  • Glazování – dekorování vypálených výrobků.
  • Ukázky dalších způsobů dekorování keramiky.
  • Seznámení s různými druhy výpalů keramiky.
 Keramika ve škole, přihláška.docx

Autor:
Vložil/a: Jana Cenková