Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kariérové poradenství v lokální a globální síti

​Evropská konference k celoživotnímu kariérovému poradenství se koná ve dnech 23.-24. 11. 2018 v Hradci Králové. Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.


Cílem konference je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Rádi bychom letos opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Téma letošního roku vychází z trendu, kdy služby kariérového poradenství jsou čím dál více poskytovány s ohledem na potřeby klientů zakotvených v místních komunitách, nebo na potřeby komunit. Díky spolupráci mezi poradci navzájem, mezi organizacemi i v rámci interdiciplinárních týmů, díky strategiím komunitního plánování nebo koordinačním mechanismům na úrovni krajů si služby kariérového poradenství nacházejí své místo mezi jinými službami i organizacemi.

Využívání rozmanitých sítí je i součástí rozvoje dovedností řízení kariéry dětí i dpospělých. Roste i význam “mobility”, v našem kontextu zejména mezi evropskými zeměmi, kde nabízejí příležitost otevřené hranice i evropské programy, například Erasmus+. Síťování je i nástrojem profesního rozvoje kariérových poradců. Zapojení kariérových poradců do lokálních a/nebo globálních sociálních či profesních sítí ovlivňuje nejen jeho přímou práci s klienty, ale mění i charakter poskytovaných služeb. Otázkou je, jak kariéroví poradci prožívají a vyrovnávají se s touto skutečností a jakou roli sehrávají jednotlivé typy sítí v jejich profesním rozvoji?

Jsou zváni zajímaví zahraniční řečníci k těmto a dalším tématům. Konference dále nabídne česká, slovenská i evropská vystoupením v sekcích.


Předběžný program, informace k možnostem ubytování a anotace řečníků najdete na stránkách konference. 

Konference se koná v prostorách Univerzity Hradec Králové – budova A, Hradecká 1227/4. 

Termín pro přihlášení účastníka bez příspěvku je do 20. 11. 2018. Přihlašování probíhá online na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci EuroguidanceAutor:
Vložil/a: Martina Němcová