Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - KÓD PK DLE NSK 69-017-M


termín: 12.10.2018 - 25.11.2018

všechny termíny cyklu:

12.10.2018 | 13.10.2018 | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018 | 16.11.2018 | 17.11.2018 | 18.11.2018 | 23.11.2018 | 24.11.2018 | 25.11.2018

Kurz je určen všem, kdo chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

určeno pro:  

časový rozsah:  

160 hodin (84 vyučovacích hodin teoretické výuky a 76 hodin praxe)

místo konání:  

Zlín - Centrum Nekky II, Valachův Žleb 5371, Jižní Svahy, Zlín

akreditace:  

MSMT-25616/2016-1/613

var. symbol:  

lektor:  

typ semináře:  

cena vč. DPH:  

11.900 Kč

způsob platby:  

Výuka začíná v pátek ve 14.00 hod. Pokud chcete mít kurz proplacen úřadem práce, informujte se nejprve na možnost proplacení na úřadu práce a my Vám poté zašleme potřebné dokumenty, které odevzdáte na ÚP. Jako soukromá osoba při vyplňování přihlášky napište do fakturační adresy soukromou adresu a do IČ, DIČ a č. účtu NEMÁM. Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzení o jejím přijetí. Přibližně 14 dnů před zahájením kurzu Vám zašleme vstupní dotazník a následně i bližší informace k průběhu kurzu.

poznámka:  

Kvalifikační zkouška je předběžně naplánována na 8. 12. 2018. Bude se skládat z písemného testu, praktické a ústní zkoušky.


Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Zvládá péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

Obsahová náplň:

 1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí

 2. Poskytování první pomoci dětem (vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách)

 3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování (rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění)

 4. Vedení dětí k hygienickým návykům (základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte)

 5. Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim)

 6. Metody a formy pedagogické práce (hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody)

 7. Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání)

 8. Vývojové etapy dítěte (stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách)

 9. Etické principy při práci chůvy (zásady správného chování, hygiena, etika)

 10. Pracovněprávní vztahy (legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy)

 11. Provozní a hygienická pravidla (zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)

 12. Praxe

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání

 • dosažení věku 18 let

 • bez záznamu v trestním rejstříku

 • dobrý zdravotní stav

 • bez logopedické vadyMgr. Hana Zítková
projektový manažer
Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro DVPP
Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. +420 566 620 520
Mob. +420 604 19 14 16
www.fakta.cz

 
Autor:
Vložil/a: Radka Dohnalová