Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - kód PK dle NSK 69-017-M

​Kurz je určen všem, kdo chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

termín: 12.01.2018 - 18.02.2018
všechny termíny cyklu:
12.01.2018 | 13.01.2018 | 26.01.2018 | 27.01.2018 | 28.01.2018 | 02.02.2018 | 03.02.2018 | 04.02.2018 | 16.02.2018 | 17.02.2018 | 18.02.2018


určeno pro:  časový rozsah:  160 hodin (84 hodin teoretické výuky a 76 hodin praxe)
místo konání:  Zlín - Centrum Nekky II, Valachův Žleb 5371, Jižní Svahy, Zlínakreditace:  MSMT-25616/2016-1/613
var. symbol:  lektor:  
typ semináře:  cena vč. DPH:  11 900 Kč
způsob platby:  Pokud chcete mít kurz proplacen úřadem práce, je nutné nás kontaktovat a my Vám zašleme potřebné dokumenty, které doplníte a odevzdáte na ÚP.
poznámka:  Kvalifikační zkouška je předběžně naplánována na 17. 3. 2018. Bude se skládat z písemného testu, praktické a ústní zkoušky.

Náš kurz můžete navštěvovat v Praze, v Brně nebo ve Žďáru nad Sázavou, v současné době jednáme o otevření kurzu také v Jihlavě, v Třešti, v Třebíči, v Ústí nad Labem a v Třinci. Časový rozsah je 160 hodin, které zahrnují jak teoretickou, tak i praktickou část. Výstupem tohoto kurzu je certifikát, na základě kterého si můžete nechat vystavit živnostenské oprávnění. Pak už stačí jen zajít do nejbližší mateřské školky a ukázat vaše nabyté dovednosti v praxi. O chůvy bude v následujících letech čím dál tím větší zájem a s naším rekvalifikačním kurzem budete vy o krok před ostatními. Chůvou se přitom nemusí stát jen mladé maminky po mateřské - tato práce je vhodná i pro ženy těsně před důchodem, které o svou práci přišly, pro dlouhodobě nezaměstnané, pro dívky a ženy těsně po škole nebo pro všechny ty, které jednoduše chtějí změnit zaměstnání. Splňte si svůj sen a staňte se díky našemu kurzu chůvami z povolání.

Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Zvládá péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

Obsahová náplň:

 1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí
 2. Poskytování první pomoci dětem (vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách)
 3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování (rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění)
 4. Vedení dětí k hygienickým návykům (základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte)
 5. Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim)
 6. Metody a formy pedagogické práce (hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody)
 7. Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání)
 8. Vývojové etapy dítěte (stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách)
 9. Etické principy při práci chůvy (zásady správného chování, hygiena, etika)
 10. Pracovněprávní vztahy (legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy)
 11. Provozní a hygienická pravidla (zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)
 12. Praxe

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez záznamu v trestním rejstříku
 • dobrý zdravotní stav
 • bez logopedické vady


Poskytovatel vzdělávací akce: 
Vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o.
se specializuje na vzdělávání pracovníků 
ve školství a sociální oblasti.
Akreditace MŠMT, MPSV a MV, 
člen AIVD
  Autor: Zítková Hana
  Vložil/a: Radka Dohnalová