Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
AKTUÁLNÍ STAV ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY

Zveme pracovníky škol a školských zařízení na seminář akreditovaný MŠMT ČR č. 14011/2015-1-454.


určeno pro:  pracovníky škol a školských zařízení časový rozsah:  od 9:00 hod. do 13:00 hod. (prezence účastníků od 8:30 hod.)
místo konání:  Zlín - Zlín, Baťova vila, Gahurova 292akreditace:  MŠMT ČR č.j.: 14011/2015-1-454
var. symbol:  Praha v.s. 0218, Ústí v.s. 0118, Zlín v.s.0318 Olomouc v.s.0418, Brno v.s. 0618, Ostrava v.s.0518lektor:  JUDr. Hana Poláková – odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:  jednodenní seminářcena vč. DPH:  1.390 Kč
Program semináře:

Novela školského zákona č. 101/2017 Sb.
  •   práva a povinnosti pedagogických pracovníků
  •   reforma financování regionálního školství
  •   prováděcí předpisy k naplnění reformy financování v mateřských, základních a středních školách
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  •   změny přijaté novelou č. 270/2017 Sb.
  •   další připravované změny


Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku e-mailem nebo poštou tak, abychom ji obdrželi nejpozději 3 dny před konání semináře a poplatek prosím uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. uveďte podle místa konání. (Ústí n.L. v.s. 0118, Praha v.s. 0218, Zlín v.s. 0318, Olomouc v.s. 0418, Ostrava v.s. 0518, Brno v.s. 0618). Na semináři obdrží účastník daňový doklad.
 
Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.


Autor:
Vložil/a: Radka Dohnalová