Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných
KVŠ – kurzy, vzdělávání, školení, Ivana Bednaříková, Obeciny 3592/IV, 760 01 Zlín ve spolupráci s Kroměřížskou nemocnicí a. s. a ZZS Zlínského kraje p. o. pořádá na základě udělené akreditace MZ ČR akreditovaný kvalifikační kurz

ŘIDIČ  VOZIDLA DOPRAVY  NEMOCNÝCH  A  RANĚNÝCH


 • předpokládaná cena kurzu,včetně skript                      7 500 - 7 600,-Kč                                                           
 • předpokládané datum zahájení kurzu  podle naplnění počtu uchazečů
 • březen  2018


Uplatnění absolventů :

pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče bez odborného dohledu pracují ve zdravotnických zařízeních (dopravní službě) ve výkonu povolání řidiče  dopravy nemocných a raněnýchNáplň kurzu :

Teoretická část výuky- celkem 70 hodin

Základy veřejného zdravotnictví a koncepce dopravy nemocných a raněných

Integrovaný záchranný systém

Zdravotnická psychologie

Podpora a ochrana zdraví, radiační ochrana Somatologie

Postupy první pomoci  při náhlém postižení zdraví, základní ošetřovatelská péče

Praktická část výuky - celkem 50 hodin

Obvazová technika

Polohování a odsun zraněných a nemocných

Techniky neodkladné první pomoci,resuscitace

Nácvik komunikací


Organizace výuky :

minimální počet účastníků 15, maximální 25

Teoretická výuka probíhá  2x týdně - celkem 12 výukových dnů – Ve Zlíně

 • a to vždy               pátek 14.00 - 18.00hod.               Sobota   9.00 - 17.30 hod
 • Stáž z PPP probíhá v ZZS Zlínského kraje p.o. a praxe na lůžkové části probíhá v Kroměřížské nemocnicí a.s.  s kvalifikovanými pedagogy a zdravotníky

Praxe je rozdělena do 4 dnů ( 2x po 8 hodinách a 2x po 10 hodinách denně)

Ukončení kurzu :  závěrečná zkouška,která se skládá z 

 • teoretické části  –  písemný test a ústní zkouška
 • praktické části  –  resuscitace a řešení modelové situace neodkladné první pomoci

 

Uchazeči o kurz DNR musejí splnit tyto základní podmínky:

 • ukončené základní vzdělání – vysvědčení
 • řídičský průkaz – fotokopie
 • praxe v řízení silničních motorových vozidel nejméně 1 rok
 • dobrý zdravotní stav – potvrzení od registrujícího lékaře o zdravotní způsobilost
 • očkování proti žloutence typu B (před zahájením kurzu-před  nástupem na praxi)


Na základě úspěšně absolvovaného kurzu a závěrečné zkoušky obdrží  frekventant kurzu  Osvědčení MZ ČR pro výkon zdravotnického povolání  Řidič dopravy nemocných a raněných.

                                                                     

KONTAKTNÍ  ADRESA   PRO   ZÁJEMCE :  Ivana Bednaříková,Obeciny 3592/IV,760 01 Zlín

tel:    571 150 281,    mob: 606 546 569

e-mail: bednarikiva@gmail.com,  nebo jaroslav.bednarik@volny.cz


 Kurzy - informace pro intra a internet – NOVÁ PŘIHLÁŠKA.odt


Autor:
Vložil/a: Radka Evjáková