Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Objevujeme planetu Internet
Metodická příručka je určena především učitelům základních škol, ale také všem pedagogům pracujícím s dětmi a mládeží. Publikace je zaměřena na vzdělávání žáků se znevýhodněním (dětí z minoritních etnických skupin, cizinců, imigrantů, dětí se specifickými poruchami učení, dětí z rodin ohrožených sociální exkluzí, dětí v ústavní péči a dětí ze zdravotním znevýhodněním).
 
Fojtů, Andrea et al. Objevujeme planetu Internet. Praha: Erudis, o.p.s., 2008. ISBN 978-80-254-1416-3. Tato metodická příručka vznikla v rámci realizace projektu Internetové kluby ČH@VE zaměřeného na podporu počítačové gramotnosti žáků pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
 


V příručce najdete nejen obecné informace o e-learningu, multikulturní výchově a aspektech multikulturního e-learningu, ale také praktickou inspiraci v podobě popisu realizovaného projektu a modelových výukových hodin zaměřených na podporu počítačové gramotnosti a dále tipy na aktivity podporující multikulturní výchovu.
   
Příručku si můžete stáhnout na stránkách projektu Internetové kluby ZDE (pdf; 1,52 MB).
 
Obsah
 

E-learning 

 • Definice pojmu

 • Formy a druhy e-learningu 

 • Výhody a nevýhody e-learningu 

 • Obsah a metodika e-learningu 

Multikulturní výchova ve školní praxi 

 • Kontext multikulturní výchovy 

 • Definice a cíle multikulturní výchovy 

 • Jak může učitel podpořit výchovu k toleranci? 

 • Základní terminologie v multikulturní výchově 

Multikulturní e-learning a e-learning pro znevýhodněné skupiny 

Projekt internetové kluby Čh@ve

   

 • O projektu 

 • O internetových klubech ČH@VE 

 • E-learning v klubech ČH@VE

 

Inspirace, zpětná vazba a příklady dobré praxe: 

 • Zapojení do projektu 

 • Využití e-learningu 

 • Práce se znevýhodněnými žáky 

 • Dopad projektu 

Modelové hodiny 
 

1. Modelová hodina - Seznámení
2. Modelová hodina - Internetový detektiv
3. Modelová hodina - Založení blogu
4. Modelová hodina - Publikování na Wikipedii
5. Modelová hodina - Netradiční návody ve Flashi
6. Modelová hodina - Tvorba panoramatických fotografií
7. Modelová hodina - Tvorba webových stránek v HTML
8. Modelová hodina - Řidičský průkaz na počítač

 

Aktivity pro multikulturní výchovu 

1. Pravidla chování 
2. Domlouvání schůzek 
3. Percepční klíče k osobnosti 
4. Tečkovaná 
5. Vlakem po Evropě 
6. Icebreakery aneb Lamače ledů (krátké rozehřívací aktivity)
 
 
Zdroj: www.internetovekluby.cz webové stránky projektu Internetové kluby ČH@VE
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková