Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Virtuální Univerzita třetího věku

Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou realizuje Virtuální Univerzitu třetího věku. 


Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku" (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Základní počítačová gramotnost je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se posluchači velmi rychle naučí a postupně si popřípadě osvojí – podle vzoru svých spolužáků – i ovládání internetu, e-mailovou komunikaci, atd. Postupné nenásilné naučení se ovládání počítače je pro posluchače nedílnou součástí pozitivního přínosu, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

Kontakt na tutorku v konzultačním středisku Městské knihovny Valašské Meziříčí:

Mgr. Zdeňka Smahlová, tel. 571621589, e-mail: vu3v@mekvalmez.cz


2. ročník VU3V bude zahájen 3. října 2019 v 9 hodin 1. přednáškou na téma Etika jako východisko z krize společnosti.


Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce

* invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Podmínky studia:

* vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška

* zaplacený administrativní poplatek 


Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:
• účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny  (omluva možná 2 x, nutno samostatné doplnění přednášky),
• minimálně jednou úspěšně vypracovaný test na svůj osobní login:  z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený,  celkový závěrečný test (12 bodů z 24), pět možností opakování.

Nepovinně:
• vypracování eseje na dané studované téma,
• účast na Závěrečném semináři / promoci.

Ukončení semestru
Po splnění studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty nepovinný Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Více informací na stránkách Městské knihovny v sekci VU3V


Autor:
Vložil/a: Jana Cenková