Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě

Tato zpráva byla připravována s cílem reagovat na Akční plán vzdělávání dospělých (Action Plan on Adult Learning) „K učení je vždy vhodná doba“ (It is always a good time to learn, Evropská komise, 2007) a – konkrétně – na definovaný cíl tohoto plánu rozšířit příležitosti pro dospělé při dosahování vyšší kvalifikace (přesněji, kvalifikace alespoň o jednu úroveň vyšší než jakou měli předtím). Následující dokument se tak zaměřuje na analýzu způsobů, jak poskytnout dospělým příležitost dokončit základní vzdělání nebo dosáhnout středoškolské kvalifikace, a stejně tak se věnuje různým opatřením přispívajícím k dostupnosti vysokoškolského vzdělávání pro dospělé, kteří se opětovně vracejí do systému formálního vzdělávání.

Obsah zprávy

Dokument zahrnuje analýzu statistických údajů týkajících se úrovně dosaženého vzdělání obyvatel Evropy a účasti dospělých ve vzdělávání a odborné přípravě. Objasňuje také pojem formálního vzdělávání a odborné přípravy dospělých. Hlavní součást zprávy pak tvoří srovnávací přehled koncepcí a opatření v jednotlivých evropských zemích určených k podpoře zvyšování kvalifikace dospělých občanů.

Z důvodu lepších možností porovnání situace v jednotlivých evropských zemích se zpráva nezabývá všemi programy formálního vzdělávání a/nebo kvalifikacemi určenými pro dospělé studenty, jež státy nabízejí. Místo toho se zaměřuje zejména na programy vedoucí k získání národně uznávaných kvalifikací, zejména těch, které jsou tradičně spojeny s počátečním vzděláváním a odbornou přípravou, a zkoumá, jak lze tyto kvalifikace získat v pozdějším věku. Pokud je to důležité, zpráva odkazuje rovněž na ostatní kvalifikace uznávané na národní úrovni. Vedle programů formálního vzdělávání a odborné přípravy jako takových zkoumá zpráva i rozsah, v jakém státy uznávají výsledky neformálního a informálního učení, a způsoby využití těchto výsledků vzhledem k ukončení formálního stupně vzdělání či kvalifikace.

Zpráva je ke stažení zde: Formální vzdělávání dospělých_Koncepce a praxe v Evropě.pdfFormální vzdělávání dospělých_Koncepce a praxe v Evropě.pdf

Autor:
Vložil/a: Martina Němcová