Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pro žadatele o udělení autorizace

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

 

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

 

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Pekař bude zájemce žádat Ministerstvo zemědělství, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Stravovací a ubytovací služby Ministerstvo pro místí rozvoj.

 

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč.

 

MŠMT má dle přílohy č. 1. zákona č. 179/2006 Sb. vymezenou příslušnost k autorizaci pro povolání z následujících oblastí:

činnosti škol a školských zařízení, zařazených ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

 

V tuto chvíli plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funkci autorizujícího orgánu u těchto profesních kvalifikací:

 

Sportovní masáž  (spadá pod úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér)

 

Fotolaborant

Fotograf v minilabu

Fotoreportér

Fotograf - základy fotografování

Portrétní fotograf

Fotograf architektury a krajiny

Fotograf vědeckých a technických oborů

Reklamní a módní fotograf

Produktový a dokumentační fotograf

Fotograf pro DTP studio

Fotograf laborant

Reportážní fotograf

 

Instruktor aerobiku

Instruktor bodystylingu

Instruktor pilates

Instruktor powerjógy

Instruktor indoor cycling 

Instruktor potápění

Instruktor aqua fitness

 

Lektor dalšího vzdělávání

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Instruktor u poskytovatele praktického vyučování

Specialista v oblasti environmentální výchovy

Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

Metodik prevence sociálně patologických jevů

 

Instruktor plavání

Instruktor dětského plavání

Instruktor kondiční chůze

 

Mistr plavčí

Plavčík

Záchranář na volné vodě

 

Koordinátor dobrovolníků

Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže

Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

Oborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží

Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání


Žádost o udělení autorizace

Formuláře pro žádosti o autorizace pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odkazy vedou na stránky MŠMT):  
 
Fyzická osoba

Žádost o udělení autorizace

Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení

Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny

Vzor souhrnného čestného prohlášení

 

Podnikající fyzická osoba

Žádost o udělení autorizace

Vzor potvrzení Okresní správysociálního zabezpečení

Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny

Vzor souhrnného čestného prohlášení

 

Právnická osoba

Žádost o udělení autorizace

Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení

Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny

Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti

Vzor čestného prohlášení, že nažadatele nebyl vyhlášen konkurs

 

Škola

Žádost o udělení autorizace

Vzor souhrnného čestného prohlášení

Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti

 

 

Žádost o prodloužení autorizace

 

Fyzická osoba

Žádost o prodloužení autorizace

Podnikající fyzická osoba

Žádost o prodloužení autorizace

Právnická osoba nebo škola

Žádost o prodloužení autorizace


Žádost o autorizaci a související doklady pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, žadatel zasílá v listinné formě na adresu:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

oddělení 231

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Bližší informace:

Mgr. Bc. Simona Šimonová

e-mail: simona.simonova@msmt.cz

tel.: 234 811 566

 


 
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz

 

Autor:
Vložil/a: Martina Němcová