Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pro žadatele o udělení autorizace

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

 

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

 

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Pekař bude zájemce žádat Ministerstvo zemědělství, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Stravovací a ubytovací služby Ministerstvo pro místí rozvoj.

 

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč.

 

MŠMT má dle přílohy č. 1. zákona č. 179/2006 Sb. vymezenou příslušnost k autorizaci pro povolání z následujících oblastí:

činnosti škol a školských zařízení, zařazených ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

 

V tuto chvíli plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funkci autorizujícího orgánu u těchto profesních kvalifikací:

 

Sportovní masáž  (spadá pod úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér)

 

Fotolaborant
Fotograf v minilabu
Fotoreportér
Fotograf - základy fotografování
Portrétní fotograf
Fotograf architektury a krajiny
Fotograf vědeckých a technických oborů
Reklamní a módní fotograf
Produktový a dokumentační fotograf
Fotograf pro DTP studio
Fotograf laborant
Reportážní fotograf
Odborný pracovník pro prodej fotografické techniky

 

Instruktor aerobiku
Instruktor bodystylingu
Instruktor pilates
Instruktor powerjógy
Instruktor indoor cycling
Instruktor kondiční chůze
Instruktor potápění
Instruktor aqua fitness
Instruktor plavání
Instruktor dětského plavání
Instruktor vodní turistiky
Mistr plavčí
Plavčík
Záchranář na volné vodě

 

Lektor dalšího vzdělávání
Manažer dalšího vzdělávání
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Instruktor u poskytovatele praktického vyučování
Specialista v oblasti environmentální výchovy
Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
Metodik prevence sociálně patologických jevů
Koordinátor dobrovolníků
Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Oborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání


Žádosti o udělení autorizace ostatních profesních kvalifikací prosím nezasílejte na MŠMT, ale na příslušné autorizující orgány uvedené v NSK: www.narodnikvalifikace.cz.


Žádost o udělení autorizace

Formuláře pro žádosti o autorizace pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odkazy vedou na stránky MŠMT):  
 
Fyzická osoba

Žádost o udělení autorizace

Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení

Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny

Vzor souhrnného čestného prohlášení

 

Podnikající fyzická osoba

Žádost o udělení autorizace

Vzor potvrzení Okresní správysociálního zabezpečení

Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny

Vzor souhrnného čestného prohlášení

 

Právnická osoba

Žádost o udělení autorizace

Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení

Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny

Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti

Vzor čestného prohlášení, že nažadatele nebyl vyhlášen konkurs

 

Škola

Žádost o udělení autorizace

Vzor souhrnného čestného prohlášení

Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti

 

 

Žádost o prodloužení autorizace

 

Fyzická osoba

Žádost o prodloužení autorizace

Podnikající fyzická osoba

Žádost o prodloužení autorizace

Právnická osoba nebo škola

Žádost o prodloužení autorizace


Žádost o autorizaci a související doklady pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, žadatel zasílá v listinné formě na adresu:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

oddělení 231

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Bližší informace:

Mgr. Bc. Simona Šimonová

e-mail: simona.simonova@msmt.cz

tel.: 234 811 566

 


 
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz

 

Autor:
Vložil/a: Martina Němcová